Bài trắc nghiệm số 4
toán học 11
Giới hạn
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dãy số (un) với  có giới hạn bằng: Trong các mệnh đề trên: Để chứng minh phương trình sin8x - cos2x - 1 = 0 có ít nhất một nghiệm, một học sinh lập luận qua ba bước: Bước 1: Phương trình đã cho tương đương với phương trình:                       sin8x + 2sin2x - 2 = 0 Bước 2: Đặt t = sin2x (điều kiện 0 ≤ t ≤ 1), phương trình thành:                       t4 + 2t - 2 = 0 (*) Ta sẽ chứng minh phương trình (*) có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn [0; 1]. Bước 3: Gọi f(t) = t4 + 2t - 2 + f(t) là hàm số liên tục trên [0; 1] + f(0) = -2 < 0; f(1) = 1 > 0 Suy ra: f(0).f(1) < 0, do đó phương trình f(t) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0 ; 1) Kết luận: phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm. Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?   Cho f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b]. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: Cho f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b]. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? Cho hàm số y = f(x) định bởi: Để f(x) liên tục tại điểm x = 8, giá trị của a là: Cho , trong đó f(x) và g(x) là hai hàm số cùng xác định trên tập D có thể trừ điểm x0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.654
Thành viên mới nhất nguyen-phan-tuong-vy