Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 4
Toán học 11
Giới hạn
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các dãy số có số hạng tổng quát un sau đây, dãy số có giới hạn 0 là Kết quả đúng trong các kết quả sau: limx→1x2-4x+3x2+4x-5 bằng Cho hàm số y=x2-1x-1. Kết quả đúng là Mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là Trong các khẳng định sau đây, khẳng định đúng là Trên khoảng (-2 ; 2) phương trình 2x3 - 6x + 1 = 0. Kết quả đúng trong các kết quả sau: lim1+nn bằng Mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.619
Thành viên mới nhất 694988250892628
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn