Bài trắc nghiệm số 3
toán học 11
Giới hạn
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hàm số f(x)=x2sin1x. Kết quả nào sau đây là đúng? Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b] sao cho m ≤ f(x) ≤ M, ∀x ∈ [a; b]. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: Cho hàm số f(x)=cosπxπ(1+x). Chọn kết quả đúng Chọn kết quả đúng dưới đây? Hàm số f(x)=x2-16x-4 khi x≠48 khi x = 4liên tục trên lim (2n3-n2+3n-1) là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 128.989
Thành viên mới nhất vuong-anh