Bài trắc nghiệm số 3
toán học 11
Giới hạn
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ta xét các mệnh đề sau: Trong các mệnh đề trên: Cho hàm số y = f(x) định bởi:   Đế f(x) liên tục tại điểm x = 2, giá trị của a là: Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a ; b), có đồ thị như hình vẽ bên dưới (các điểm có dấu mũi tên, không thuộc đồ thị của hàm số). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Trong các mệnh đề trên: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Cho hàm số y = f(x) định bởi: Để f(x) liên tục tại điểm x = 1, giá trị của a là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.022
Thành viên mới nhất minh-tam