Bài trắc nghiệm số 1
toán học 11
Giới hạn
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho f(x) là một hàm số liên tục trên khoảng (a ; b). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Gọi S = 1 - tan2x + tan4x - tan6x + ... + (-1)ntan2nx + ... với 0 < x < . S có biểu thức thu gọn là: Cho (un) và (vn) là hai dãy số có giới hạn. Khẳng định nào sau đây là đúng? Cho , trong đó f(x) và g(x) là hai hàm số cùng xác định trên tập D có thể trừ điểm x0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Trong các dãy số có số hạng tổng quát un sau đây, dãy số nào có giới hạn 0?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.936
Thành viên mới nhất hao-kelvin