toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ba số lập thành một cấp số cộng, tổng của chúng bằng 15 và tổng các bình phương của chúng bằng 107. Công sai d (d > 0) của cấp số cộng đó bằng: Ba góc của một tam giác lập thành một cấp số cộng, góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất. Công sai d (d > 0) của cấp số cộng đó bằng: Tìm số hạng lớn nhất của dãy:  Cho một cấp số cộng hữu hạn với công sai d: u1, u2, .... , um-1, um Ta xét các mệnh đề sau: 1. u1 + um = u2 + um-1 Trong các mệnh đề trên: Một cấp số nhân (un) có u3 = -5 và u6 = 135. Số hạng tổng quát của cấp số nhân này là: Một cấp số cộng có S6 = 87 và S10 = 245. Công sai của cấp số cộng đó bằng: Cho một cấp số cộng vô hạn (un) có công sai d. Ta xét các mệnh đề sau: 2. um - uk = (m - k)d với mọi số nguyên dương m và k. 3. u1.um = u2.um-1 với mọi số nguyên dương m ≥ 4. Trong các mệnh đề trên: Số đo của một tứ giác lồi tạo thành một cấp số nhân, biết góc có số đo lớn nhất gấp 8 lần góc có số đo nhỏ nhất. Góc có số đo nhỏ nhất và công bội q (q > 1) của cấp số nhân đó là: Cho dãy số (un) định bởi:   Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Cho ba số 1, 5, 13. Ta cộng thêm x vào ba số này đế được ba số mới tạo thành một cấp số nhân. Giá trị của x bằng:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.674
Thành viên mới nhất thao-ngoc