toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho (un) với un > 0 là một dãy số giảm. Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào là dãy số tăng: Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng cho bởi sn = 2n2 - n. Số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng đó là: Cho một cấp số cộng vô hạn (un) có công sai d: ÷ u1, u2, u3, u4, u5, u6, ... , un,... Trong các khắng định sau, khẳng định nào đúng? Cho dãy số (un) với . Điều kiện của a để dãy số (un) tăng là: Ta xét các mệnh đề sau: 1. Dãy số (un) định bởi u1 = 5, un+1 = n.un, (n ≥ 1) là một cấp số nhân. 2 Dãy số (vn) định bởi v1 = 3, vn+1 = 4vn, (n ≥ 1) là một cấp số nhân. 3. Nếu dãy số (wn) là một cấp số cộng với wn ∈ N* và có công sai d ∈ N* thì dãy số (sn) với  là một cấp số nhân. Trong các mệnh đề trên: Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt qua 1000 và khi chia cho 5 có dư là 3. Các dãy số có số hạng tổng quát un trong các phương án dưới đây, dãy số nào bị chặn. Ba số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng? Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.936
Thành viên mới nhất hao-kelvin