Ghi nhớ bài học |
Toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho một cấp số cộng vô hạn un có công sai d: u1, u2, u3, u4, u5, u6, ... , un,... Trong các khắng định sau, khẳng định đúng là Cho dãy số (un) định bởi u1 = 2, un+1 = (un + 1). Số hạng u4 có giá trị bằng: Cho dãy số với u1=12un+1=un-2 Khẳng định đúng là Cho dãy số (un) với un=12n+1 Khẳng định đúng là Cho dãy số (un) có un=-n2+n+1 Khẳng định đúng là Giá trị của a để 3 số 1+3a, a2+5, 1-a lập thành cấp số cộng là Cho dãy số (un)  có un=2n-13 Khẳng định đúng là Cho ba số a, b, c khác 0 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q ≠ 0. Trong các khẳng định sau khẳng định đúng là Cho cấp số cộng có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên là S10 = 100, S100 = 10. Khi đó, tổng của 110 số hạng đầu tiên là Cho một cấp số cộng vô hạn (un) có công sai d. Ta xét các mệnh đề sau: 2. um - uk = (m - k)d với mọi số nguyên dương m và k. 3. u1.um = u2.um-1 với mọi số nguyên dương m ≥ 4. Trong các mệnh đề trên:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.264
Thành viên mới nhất sonyhpnn
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn