Ghi nhớ bài học |
Toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho cấp số nhân có u1=-12, u7=-32. Khi đó công bội q bằng Cho dãy số có các số hạng đầu là: -1; 1; -1, 1, -1, .. Số hạng tổng quát của số hạng này có dạng: Cho cấp số cộng (un) có u2 + u22 = 60. Tổng 23 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng: Một cấp số nhân có số hạng dầu u1 = 7, số hạng cuối un = 1792, công bội là 2. Tổng số các số hạng của cấp số nhân này bằng: Cho cấp số nhân có u1=-1, u6=0,00001. Khi đó công bội q và số hạng tổng quát là Cho dãy số (un) với un=1n2+n. Khẳng định sai là Với mỗi số nguyên dương, ta gọi un = 5.23n-2 + 33n-1. Một học sinh chứng minh un luôn chia hết cho 19 qua các bước sau: Bước 1: Khi n = 1: u1 = 5.21 + 32 = 19 ⇒ u1 chia hết cho 19. Bước 2: Giả sử uk = 5.23k-2 + 33k-1 chia hết cho 19 với k ≥ 1. Khi đó ta có: uk+1 = 5.23k+1 + 33k+2 = 8(5.23k-2 + 33k-1) + 19.33k-1 Bước 3: Vì 5.23k-2 + 33k-1 và 19.33k-1 đều chia hết cho 19 nên uk+1 chia hết cho 19. Vậy un chia hết cho 19, ∀n ∈ N*. Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? Cho dãy số có các số hạng đầu là: 0; 12;23;34;45,... Số hạng tổng quát của số hạng này có dạng: Cho dãy số (un) với un=k3n (k : hằng số). Khẳng định sai là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.367
Thành viên mới nhất 453030468462330
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn