toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các số a, b, c, d đều khác nhau và theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ 5 và thứ 4 là 576 và hiệu số giữa số hạng thứ 2 và số hạng đầu là 9. Tìm tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này. Cho dãy xác định bởi công thức truy hồi: Tìm công thức tính số hạng tổng quát un của dãy. Cho ba số 1; 4; 5. Ta thêm các số x; 2x; 4x theo thứ tự vào ba số trên để được ba số mới theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Giá trị của x bằng: Cho dãy số (un) định bởi u1 = 2, un+1 = (un + 1). số hạng u4 có giá trị bằng: Cho (un) là một dãy số giảm có dạng khai triển: u1, u2, u3, .... , un,... Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: Một cấp số nhân thỏa mãn điều kiện: Số hạng đầu u1 và công bội q là: Một cấp số nhân thỏa mãn điều kiện: Số hạng đầu u1 và công bội q là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 88.255
Thành viên mới nhất nguyen-thuy