toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho (un) là một cấp số cộng, công sai d và hàm số f(x) = ax + b. Nếu dãy số (vn) với vn = f(un) là một cấp số cộng thì công sai của cấp số cộng đó là: Cho cấp số cộng có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên là S10 = 100, S100 = 10. Khi đó, tổng của 110 số hạng đầu tiên là: Một cấp số nhân có số hạng dầu u1 = 7, số hạng cuối un = 1792, công bội là 2. Tổng số các số hạng của cấp số nhân này bằng: Cho cấp số cộng (un) có u2 + u22 = 60. Tổng 23 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng: Cho một cấp số nhân vô hạn (un) có công bội q. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Ba số a, b, c (a < b < c) theo thứ tự lập thành một cấp số nhân; biết tổng của chúng là 63 và tích của chúng là 1728. Công bội của cấp số nhân này bằng: Tìm công thức tính số hạng tổng quát un của dãy cho bởi công thức truy hồi sau đây: Cho tam giác ABC vuông tại A. Độ dài ba cạnh a, b, c lập thành một cấp số nhân u1 = a; u2 = b, u3 = c. Độ dài đường cao thuộc cạnh huyền là h có phải là một số hạng của cấp số nhân đó không? Nếu là một số hạng của cấp số nhân thì nó là số hạng thứ mấy? Cho dãy (un) xác định bởi công thức truy hồi: Hỏi số 33 là số hạng thứ mấy?  

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 89.173
Thành viên mới nhất minhdao