Ghi nhớ bài học |
Toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho dãy số (un) với un=a-1n2 Khẳng định nào dưới đây là đúng ? Cho (un) với un > 0 là một dãy số giảm. Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào là dãy số tăng: Cho CSC có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên lần lượt là 100 và 10. Khi đó tổng của 110 số hạng đầu tiên là? Cho cấp số nhân, có u1=-3, q=23. Số 96243 là số hạng thứ mấy của cấp số này Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:  Tìm số hạng lớn nhất của dãy:  Cho CSN có    u1=3; q=-2. Số 192 là số hạng thứ bao nhiêu? Tìm tất cả các giá trị n ∈ N sao cho: 2n < n2 Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau: Xác định x để 3 số: 1-x, x2, 1+x lập thành cấp số cộng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.392
Thành viên mới nhất kaizennn
Thành viên VIP mới nhất Ann123VIP