toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một cấp số nhân với các số hạng dương thỏa mãn điều kiện: Số hạng đầu u1 và công bội q là: Cho dãy số (un) với . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Một cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 7, số hạng cuối un = 1792, công bội q = 2. Tổng các số hạng của cấp số nhân này bằng: Cho một cấp số nhân vô hạn (un) có công bội q: u1, u2, u3, u4, u5, u6, ..... , un, .... Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Cho dãy (un) xác định bởi công thức truy hồi: Tìm số hạng tổng quát của dãy. Cho một cấp số cộng vô hạn (un) có công sai d. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Ba số a, b, c (a < b < c) theo thứ tự lập thành một cấp số nhân; biết tổng của chúng là 63 và tích của chúng là 1728. Công bội của câp số nhân này bằng: Cho cấp số nhân (un), biết u1 = 5; u5 = 405 và tổng Sn = 1820. Tìm n. Cho hai dãy số (un) và (vn). Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: Cho cấp số nhân (un) biết u1 = 5 ; q = 3 ; Sn = 200. Tìm n.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.892
Thành viên mới nhất Ngocanh73