Bài trắc nghiệm số 6
toán học 11
Tổ hợp và xác suất
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ba người cùng bắn vào một bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai, thứ ba bắn trúng đích lần lượt là 0,8; 0,6; và 0,5. Xác suất để có ít nhất một người bắn trúng đích bằng: Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng đài trong khoảng thời gian 1 phút vào buổi trưa (từ 12 giờ đến 13 giờ) là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất như sau: X 0 1 2 3 4 5 P 0,3 0,2 0,15 0,15 0,1 0,1 Xác suất để trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 12 giờ 31 phút có nhiều hơn 2 cuộc gọi bằng: Gieo ba con xúc sắc cân đối. Xác suất để có ít nhất một mặt 6 xuất hiện là: Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng xác suất sau: X 0 1 2 3 P E(X) có giá trị bằng: Lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5; số các số chẵn có 3 chữ số khác nhau đôi một bằng: Một bình đựng 4 quả cầu xanh, 5 quả cầu trắng và 6 quả cầu vàng. Chọn 3 quả cầu. Số cách chọn đế được 3 quả cầu cùng màu là: Giả sử khi thực hiện một phép chọn nào đó ta phải thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Thực hiện phương án A có m cách khác nhau và phương án B có n cách khác nhau. Khi đó phép chọn được thực hiện theo: Gieo hai con xúc sắc cân đối. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt của hai xúc sắc đó không vượt quá 5 là: Số đường chéo của một thập giác lồi bằng:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.945
Thành viên mới nhất tranhuyen412