Bài trắc nghiệm số 5
toán học 11
Tổ hợp và xác suất
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chọn 4 viên bi từ một bình đựng 6 viên bi xanh và 8 viên bi trắng. Gọi X là số viên bi xanh có được. Tập giá trị của X có số phần tử là: Một đa giác lồi có 740 đường chéo, số cạnh của đa giác đó bằng: Cho tập A có n phần tử và k là số nguyên dương (1 ≤ k ≤ n). Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: Gieo một con xúc sắc 2 lần. Gọi X là tổng số chấm xuất hiện sau 2 lần gieo. Tập giá trị của X là: Cho biểu thức A = (a + b)n, (n ∈ N*). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? Gieo hai con xúc sắc. Xác suất đế được ít nhất một mặt xuất hiện là 6 bằng: Bất phương trình  có nghiệm là: Gieo 5 đồng xu đồng cân đối. Xác suất để được ít nhất một đồng xu lật sấp bằng: Cho biểu thức A = (1 + x)n, (n ∈ N∗). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? Giả sử khi thực hiện một phép chọn nào đó ta phải tiến hành theo hai công đoạn liên tiếp A và B. Thực hiện công đoạn A có m cách khác nhau và công đoạn B có n cách khác nhau. Khi đó phép chọn được thực hiện theo:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.718
Thành viên mới nhất hoang-dien