Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 5
Toán học 11
Tổ hợp và xác suất
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trog đó có 1 học sinh nam và 2 học sinh nữ? Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển toán là Nghiệm dương của phương trình :Cxx-1+C5x=9 là Giả sử khi thực hiện một phép chọn nào đó ta phải thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Thực hiện phương án A có m cách khác nhau và phương án B có n cách khác nhau. Khi đó phép chọn được thực hiện theo: Số nguyên dương n thỏa mãn: Cnn-2+Cnn-3=35 là Nghiệm dương của phương trình : 6n-2-6n+3C4n=0 là Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Số cách lấy 4 viên bi bất kỳ là  Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất lấy được cả 3 viên bi không đỏ là Số cách xếp 7 người ngồi vào 7 chiếc ghế kê thành một dãy là Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Số cách lấy ra 6 viên bi trong đó có 2 viên bi màu xanh, 4 viên bi màu vàng là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.720
Thành viên mới nhất annaanna123
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP