Bài trắc nghiệm số 4
toán học 11
Tổ hợp và xác suất
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho n là một số nguyên dương và k là một số nguyên dương với 1 ≤ k ≤ n. Ta xét các mệnh đề sau: Trong các mệnh đề trên: Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng xác suất sau: X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 0,01 0,05 0,10 0,14 0,18 0,25 0,15 0,07 0,04 0,01 Xác suất P(2 < X < 7) có giá trị bằng: Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng xác suất sau: X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 0,01 0,05 0,10 0,14 0,18 0,25 0,15 0,07 0,04 0,01 Xác suất P(X > 5) có giá trị bằng: Nếu An3 = 60 thì giá trị của n bằng:  Hệ số của x5y3 khi khai triển (2x + y)8 bằng: Ta xếp 5 quả cầu trắng (khác nhau) và 5 quả cầu xanh (khác nhau) vào 10 vị trí xếp theo một dãy, sao cho các quả cầu cùng màu không được cạnh nhau, số cách xếp bằng: Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Xác suất để được 2 quả cầu xanh và 2 quả cầu trắng bằng: Ba người cùng bắn vào một bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai, thứ ba bắn trúng đích lần lượt là 0,8; 0,6; và 0,5. Xác suất đế cả ba người cùng bắn trúng đích bằng: Ta xếp có thứ tự 5 quyến sách Toán, 4 quyển sách Lí và 3 quyển sách Văn trên cùng một giá sách. Số cách xếp để các quyên sách cùng môn nằm cạnh nhau là: Cho A và B là hai biến cố của không gian mẫu Ω. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.900
Thành viên mới nhất huong-rino