Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 4
Toán học 11
Tổ hợp và xác suất
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, thì có số cách chọn 3 học sinh trog đó có ít nhất 1 học sinh nam là Số các số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số của nó đều là số chẵn là: Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất lấy được cả 3 viên bi đỏ là Số nguyên n nhỏ nhất thỏa mãn: C6n-1+C6n+C6n+1=41 là Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Xác suất của biến cố A: “ lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp” là Gieo hai con xúc sắc cân đốì. Gọi x là số chấm xuất hiện của xúc sắc thứ nhất và y là số chấm xuất hiện của xúc sắc thứ hai. Ta xét biến cố A là biến cố để có x ≥ y và B là biến cố để có x ≤ y. Giả sử kết quả xảy ra là x = 5 và y = 3 , khi đó ta nói: Bạn Ngọc Anh có 20 cái lông tay màu đen và 15 cái lông tay màu trắng. Số lần bạn Ngọc Anh nhổ 1 cái lông tay đen và 3 cái lông tay màu trắng là Trong không gian mẫu Ω cho biến cố A. Mệnh đề sai là Trong một lớp có 18 bạn nam, 12 bạn nữ. Sô cách chọn hai bạn, trong đó có một nam và một nữ là Cho tập A có n phần tử. Số  = m (1 ≤ k ≤ n) khẳng định rằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.740
Thành viên mới nhất kimngan123456789
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn