Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 3
Toán học 11
Hàm số lượng giác
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hàm số  y = tanx + cotx.Tập xác định của hàm số là: Phương trình sin x+3 cos x=2  có nghiệm là. Cho hàm số y = sinx2-x. Tập xác định của hàm số là :  Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: Cho hàm số y=1-cosxsin x-1 Tập xác định của hàm số là: Ta xét các mệnh đề sau: 1. Đồ thị các hàm số y = cosx và y = -cosx thì đối xứng qua trục hoành. 2. Đồ thị các hàm số y = cosx và y = -cosx thì đối xứng qua trục tung. 3. Đồ thị các hàm số y = cosx và y = -cosx đều nhận trục tung làm trục đốì xứng. Trong các mệnh đề trên: Giá trị đặc biệt nào sau đây là đúng? Cho 2 hs f(x) = tan4x và g(x) = sin(x + p/2). Khi đó: Cặp phương trình nào sau đây có cùng tập nghiệm? Giá trị đặc biêt nào sau đây là đúng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.624
Thành viên mới nhất trongnghia1912
Thành viên VIP mới nhất nguyen-chi-thanhVIP