Bài trắc nghiệm số 3
toán học 11
Hàm số lượng giác
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để giải phương trình sin2x - 3sinx.cosx + 4cos2x = 1, một học sinh lập luận qua các bước: Bước 1: Chia hai vế cho cos2x ta được phương trình:         Bước 2: Phương trình (*) tương đương với phương trình:       tan2x - 3tanx + 4 = 1 + tan2x ⇔ tanx = 1 Bước 3: Ta có tanx = 1 ⇔ x =  + k Vậy phương trình có một họ nghiệm x =  + k ,k ∈ Z. Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?   Phương trình 2sin2x + 3sinx + 1 = 0 có nghiệm trong khoảng  là: Giá trị của m để phương trình sinx = m - 3 có nghiệm là: Cặp phương trình nào sau đày có cùng tập nghiệm? Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Cho hàm số f(x) = cos. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Ta xét các mệnh đề: 1. Hai phương trình tanx = 1 và cotx = 1 thì có cùng tập nghiệm. 2. Hai phương trình tanx = -1 và cotx = -1 thì có cùng tập nghiệm. 3. Hai phương trình sinx = 1 và cosx = 1 thì có cùng tập nghiệm. Trong các mệnh đề trên:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.503
Thành viên mới nhất giauando