Ghi nhớ bài học |

Các quy tắc tính đạo hàm - Đạo hàm của các hàm lượng giác

I. Các quy tắc tính đạo hàm

1. Quy tắc cơ bản

Cho các hàm số  u=u(x),v=v(x),\text{w}=\text{w}(x). Ta có

                 1, {{\left( u+v+\text{w} \right)}^{'}}={{u}^{'}}+{{v}^{'}}-{{\text{w}}^{'}}
                 2, {{\left( u.v \right)}^{'}}={{u}^{'}}.v+u.{{v}^{'}}
                 3,  
Hệ quả:       1, {{\left( k.u \right)}^{'}}=k.{{u}^{'}}(k hằng số)
                  2,
2. Dạng đạo hàm hợp: 
Ví dụ: Công thức tính đạo hàm:
                  {{\left( {{u}^{n}} \right)}^{'}}=n.{{u}^{n-1}}.{{u}^{'}},n\in R

II. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

1. Định lí: 

           

2. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

          

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn