Ghi nhớ bài học |

Phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình sinx = m (1)

2. Phương trình cosx = m (2)

Điều kiện để (2) có nghiệm: .
Khi đó: cosx = m ⇔ x = ±α + k2, k ∈ Z
           α ∈ R sao cho cosα = m.

3. Phương trình tanx = m
tanx = m ⇔ x = α + k, k ∈ Z
           α ∈ R thỏa mãn tanα = m.

4. Phương trình cotx = m
cotx = m ⇔ x = α + k, k ∈ Z
           α ∈ R thỏa mãn cotα = m.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.801
Thành viên mới nhất 429344477538454
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn