Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Nếu có phép đồng dạng biến cạnh AB thành cạnh BC thì tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng: Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A. Dựng qua A đường thẳng (d) cắt (O1) và (O2) tại B và C sao cho AB = AC. Trong mặt phẳng cho đường thẳng Δ và hai điểm A, B phân biệt nằm cùng một bên đường thẳng Δ. Một điểm M thay đổi trên Δ, khi đó vị trí của M để MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất là: Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Trên AB, CD lấy E, F sao cho AE = CF ≠ AB. Gọi I, J là giao điểm của AF, DE và BF, CE. Câu sai là Trong phép quay Q(O ; φ) ta xét các mệnh đề sau: 1. Nếu a là một đường thẳng qua O thì ảnh của a là chính nó. 2. Ảnh của đường tròn (O; R) là chính nó. 3. Nếu φ = 180° + k360° thì ảnh của một đường thẳng a là đường thẳng a' song song với a. Trong các mệnh đề trên: Khẳng định sai trong các khẳng định sau là Cho hai điểm A, B. Đường thẳng d cắt đoạn thẳng AB tại một điểm. Trên d có một điểm C sao cho đường thẳng d là phân giác trong của tam giác ABC. Tọa độ điểm C là Mệnh đề đúng là Trong phép đối xứng trục Đa đường thẳng d biến thành đường thẳng d’. Khi đó đường thẳng d vuông góc với d’ trong trường hợp: Cho đường thẳng (d): 4x + 3y = 0. Phương trình đường thẳng (Δ) song song với (d) và cắt Ox, Oy tại A, B sao cho AB = 5 là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.063
Thành viên mới nhất hai-hung
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn