Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho parabol y = x2 (P). Phương trình của parabol đối xứng với (P) qua đường thẳng y = 1 là Cho elíp:  (E). Phương trình của elíp (E’) đối xứng với (E) qua điểm I(1; 0) là Mệnh đề sai trong các mệnh đề sau là Cho tam giác ABC không cân. M, N là trung điểm AB, AC. O là trung điểm MN. A’ là điểm đối xứng của A qua O. Câu sai là Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = x2 + x. Phương trình của parabol (Q) đối xứng của (P) qua gốc tọa độ O là: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(-2 ; 5). Phép vị tự V(0; 3) biến điểm A thành điếm A’ có tọa độ là: Một hình H được gọi là có một tâm đối xứng nếu: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và nội tiếp đường tròn (O). Gọi H là trực tâm, AA’ là đường kính, M là trung điếm BC. Câu sai là Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng song song a và b có phương trình lần lượt là 2x - y + 4 = 0 và 2x - y - 1 = 0. Nếu phép tịnh tiến T theo vectơ  = (m ; -3) biến đường thẳng a thành đường thẳng b thì giá trị của m bằng: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 4 điểm A(-2 ; 1), B(0 ; 3), C(1 ; -3), D(2 ; 4). Nếu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD thì tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.741
Thành viên mới nhất phan-yen-vi
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn