Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

toán học 11
Đạo hàm
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề sai là Hàm số  có đạo hàm là: Hàm số y = xn (n ∈ N*) có đạo hàm cấp n + 1 là: Cho hàm số . Phương trình f'(x) = f''(x) có nghiệm là: Cho hàm số f(x) định bởi: Đê f(x) có đạo hàm tại điểm x = 0, giá trị của a của b là: Dùng định nghĩa, đạo hàm của hàm số sau đây tại điểm x0 tương ứng:             f(x) = sinx + cos2x với x0 = 0 Cho hàm số f(x) = tanx; x ≠  + k; k ∈ Z. . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề sai là Giới hạn  có giá trị bằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 210.810
Thành viên mới nhất 139269580204067
Thành viên VIP mới nhất anh21147VIP