Bài tập toán học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Đạo hàm của hàm số tại một điểm Định nghĩa: Cho hàm số   xác định trên khoảng (a, b) và điểm Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn sau đây:            thì giới hạn trên được gọi là đạo hàm của hàm số   tại  , kí hiệu là   hay . II. Đạo hàm của hàm số trên một khoảng • Định nghĩa: Hàm số   được gọi là có đạo hàm trên K nếu   có đạo hàm tại mỗi điểm bất kì Đạo hàm của hàm số  được kí hiệu là  hay • Định lí: Với mọi  ta có:     a) Nếu  thì      b) Nếu  thì     c) Nếu  thì      III. Ý nghĩa hình học của đạo hàm + Đạo hàm của hàm số  tại điểm  là hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm . + Phương trình của tiếp tuyến của đồ thị tại  là:            4. Ý nghĩa vật lí của đạo hàm • Vận tốc tức thời: Một chất điểm chuyển động với phương trình  thì vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm  là:            • Cường độ tức thời tại thời điểm  của một dòng điện với điện lượng  là:            

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn