Bài tập toán học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

1. Đạo hàm của hàm số tại một điểm Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a, b) và điểm x0 ∈ (a, b). Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn sau đây:            thì giới hạn trên được gọi là đạo hàm của hàm số f(x) tại x0, kí hiệu là f(x0) hay y'x0.  2. Đạo hàm của hàm số trên một khoảng • Định nghĩa: Hàm số y = f(x) được gọi là có đạo hàm trên K nếu f(x) có đạo hàm tại mỗi điểm bất kì x0 ∈ K. Đạo hàm của hàm số y = f(x) được kí hiệu là y’ hay f'(x). • Định lí: Với mọi x ∈ R ta có:     a) f(x) = c thì f'(x) = 0     b) f(x) = x thì f'(x) = 1     c) f(x) = xn, n ∈ N* thì f'(x) = nxn-1      3. Ý nghĩa hình học của đạo hàm Đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 là hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M0(x0; f(x0)). Phương trình của tiếp tuyến của đồ thị tại M0(x0; f(x0)) là:           y = f'(x0)(x - x0) + f(x0). 4. Ý nghĩa vật lí của đạo hàm • Vận tốc tức thời: Một chất điểm chuyển động với phương trình S = s(t) thì vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t0 là:          v(t0) = s’(t0) • Cường độ tức thời tại thời điểm t0 của một dòng điện với điện lượng q = q(t) là:          I(t0) = q’(t0)  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.576
Thành viên mới nhất kittycat
Thành viên VIP mới nhất quyet-tamVIP