Ghi nhớ bài học |
Toán học 10
Hàm số bậc nhất và bậc hai
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các hàm số sau đây, hàm số luôn luôn nghịch biến trên R là Hàm số y = 12x + |5x + 1| - |6x + 3|. Chọn phương án đúng: Cho hàm số y = f(x) = -x2 + 4x + 5 có đồ thị (P). Hàm số: Hàm số có bảng biến thiên là Xét các mệnh đề sau đây : I. (C) có trục đối xứng là (D): 2x - 1 = 0. II. (C) cắt trục Ox tại 2 điểm phân biệt. III. (C) tiếp xúc với trục Ox. Mệnh đề đúng là Cho hàm số y = 3x2 + 2|x| + 1 có đồ thị (C); Trục đối xứng của (C) là : Cho hàm số: y = (m2 - 9)x + m2 - 2m - 3, ∀m ∈ R. Gọi (D) là đồ thị của hàm số. Đồ thị (D) qua gốc toạ độ O khi: Tập xác định của hàm số  là: Cho hàm số y = f(x) = -x2 + 4x + 5 có đồ thị (P). Xét các mệnh đề sau: I. (P) có đỉnh S(2 ; 9). II. (P) có trục đối xứng (D): x + 2 = 0. III. (P) cắt trục Ox tại 2 điểm phân biệt. Mệnh đề đúng là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.471
Thành viên mới nhất 1885187921778856
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn