Ghi nhớ bài học |
Toán học 10
Hàm số bậc nhất và bậc hai
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Parabol y = 2x2 + 3x + 12 có toạ độ đỉnh là: Hàm số: y = -x2 + 2x + 3 Miền giá trị của hàm số y = -x2 + 2x - 3 là: Các cặp hàm số sau đây, cặp hàm số có đồ thị không có chung một trục đối xứng là Cho parabol P: y = x2 + x + 4. Khi dịch chuyển P lên trên 2 đơn vị ta được parabol P' có phương trình là: Đường gấp khúc zOt trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số            Hàm số y = f(x) = x2 - 4 có đồ thị (C) dưới đây có bảng biến thiên là: Gọi (P) là đồ thị cùa hàm số y = f(x) = a(x - m)2 , ∀a, m ∈ R. Nếu (P) có đỉnh là S(-3 ; 0) và cắt trục Oy tại M (0 ; -5) thì: Cho hàm số: y = (m2 - 9)x + m2 - 2m - 3, ∀m ∈ R. Gọi (D) là đồ thị của hàm số. Đồ thị (D) cùng phương với trục Ox khi: Cho hàm số f(x) = x4 + 2x2 xác định trên R. Xét các mệnh đề sau: I. f(x) đồng biến trên R. II. f(x) nghịch biến trên (0 ; +∞) III. f(x) đồng biến trên (-∞ ; 0). Mệnh đề sai là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.226
Thành viên mới nhất nguyenthiphuonghuu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn