Ghi nhớ bài học |
Toán học 10
Hàm số bậc nhất và bậc hai
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hàm số: f(x) = (m2 - 4)x + m2 - m - 2, ∀m ∈ R. Xác định m để hàm số f(x) nghịch biến trên miền xác định của nó. Cho parabol (P) : y = f(x) có đỉnh S ở trên trục Oy. Hàm số y = f(x) biết giá trị nhỏ nhất của nó là -1 và khi x = 2 thì y = 3 là Điểm M và điểm M' đối xứng nhau qua đường thẳng x = a nếu xM + xM' = 2a và yM = yM'. Cho hàm số f(x) = x2 + 7x - 12 và điểm M có hoành độ là 3 thuộc đồ thị của hàm số. Hoành độ điểm M' đối xứng với M qua trục đối xứng của đồ thị hàm số là: Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số            Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là Gọi (d) và (d') lần lượt là đồ thị của hai hàm số y = x + 4 và y = -x + 4. Xét các câu sau đây: I. (d) và (d') đối xứng nhau qua trục Ox . II. (d) và (d') đối xứng nhau qua trục Oy . III. (d), (d') và trục Oy đồng quy. Câu đúng là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 255.520
Thành viên mới nhất ngoc-quang
Thành viên VIP mới nhất manhduy1767VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn