Ghi nhớ bài học |
Toán học 10
Hàm số bậc nhất và bậc hai
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hàm số f(x) = x2 +  . Khẳng định sai trong các khẳng định sau là Cho parabol (P) : y = f(x) có đỉnh S ở trên trục Oy. Hàm số y = f(x) biết đồ thị (P) có đỉnh S(0 ; 3) và một trong hai giao điểm của (P) với trục Ox là A(-2 ; 0) là Tập hợp xác định của hàm số  là: Cho parabol P: y = x2 + 1. Khi dịch chuyển P sang trái 2 đơn vị ta được parabol P' có phương trình là: Khẳng định sai trong các khẳng định sau là Gọi (T) là đồ thị của hàm số f(x) = |x + 2| |x - 2|. Xét các mệnh đề sau: I. (T) đối xứng qua gốc toạ độ O. II. (T) đối xứng qua gốc trục Ox. III. (T) đối xứng qua trục Oy. IV. (T) không có trục đối xứng. Mệnh đề đúng là Đồ thị của hàm số f(x) = 2x2 + 3x + 1 nhận đường thẳng trong các đường thẳng sau làm trục đối xứng là Tập hợp xác định của hàm số  là: Trong các hàm số sau đây, hàm số luôn đồng biến trên R là Cho hàm số: y = (m2 - 9)x + m2 - 2m - 3, ∀m ∈ R. Gọi (D) là đồ thị của hàm số. Đồ thị (D) song song với trục Ox khi:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.968
Thành viên mới nhất lananhle26
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn