Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 5
Toán học 10
Mệnh đề - Tập hợp
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Người ta đo chiều cao của bề mặt một cây cầu với mặt nước là 5,53m với sai số tương đối là . Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của phép đo trên: Kết quả sai trong các kết quả sau là Quả địa cầu quay quanh mặt trời theo quỹ đạo là một đường elip hết 365 ngày với độ chính xác là  ngày.  Sai số tương đối là Cho mệnh đề "∀x ∈ R, |x| ≥ 0". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là Cho mệnh đề P: "∃x ∈ Z : x2 + x + 1 là số nguên tố ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là: Gọi 3,428 là giá trị gần đúng của . Sai số tuyệt đối của 3,428 là: Mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây là (a) ∀x ∈ R, (x > 2 ⇔ x2 > 4) (b) ∀x ∈ R, (-2 < x < 2 ⇔ x2 < 4) (c) ∀x ∈ R, (|x - 2| < 0 ⇔ 12 < 4) (d) ∀x ∈ R, (|x - 2| < 1 ⇔ x < 3) Trong các số viết dưới dạng chuẩn sau đây, số chính xác tới hàng trăm (chữ số hàng trăm là đáng tin, hàng chục và hàng đơn vị không đáng tin) là a. 125.100 b. 1125.10 c. 2126.102 d. 2125.103 Cho số 5367,8074. Kết quả sai là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.065
Thành viên mới nhất thuy-vu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn