Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 4
Toán học 10
Mệnh đề - Tập hợp
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trọng lượng quả cầu golf là 51,72gr ± 0,04gr. Xác định các chữ số chắc và sai số tương đối. Xét phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 (1). Số mệnh đề đúng là (1) Nếu ac < 0 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt; (2) Nếu phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì ac < 0; (3) Nếu a + b + c = 0 thì phương trình (1) có một nghiệm là 1, nghiệm còn lại bằng c/a. (4) Nếu phương trình (1) có nghiệm là 1 thì a + b + c = 0; (5) Nếu phương trình (1) có hai nghiệm là x1 và x2 thì:                 Diện tích hình chữ nhật và sai số tuyệt đối, biết hai cạnh a = 6m ± 1cm và b = 8m ± 2cm là Trong các tập hợp sau đây, tập hợp bằng A là 1. A ∩ A 2. A ∪ A 3. A ∩ Ø 4. A ∪ Ø 5. A \ A 6. A \ Ø Cho mệnh đề chứa biến P(x): "x là số tự nhiên và x ≥ x3".  Câu sau đây đúng là I. P(4) II. P(3) III. P(1) IV. P(0). Cho mệnh đề chứa biến P(x): "x là số tự nhiên và x ≥ x3".  Câu sau đây sai là (I). P(0) (II). P(1) (III). P(2) (IV). P(3)   Cho mệnh đề P: "Tổng các góc trong của một tứ giác bằng 3600” . Mệnh đề phủ định  của mệnh đề P trong các mệnh đề sau là Câu sau đây là một mệnh đề là Cho 2,4 ; 2,43 ; 2,429 là ba giá trị gần đúng của số . Nhận xét về sai số tuyệt đối của ba số gần đúng trên như sau: I . Sai số tuyệt đối của 2,4 không vượt quá 0,05. II . Sai số tuyệt đối của 2,43 không vượt quá 0,005. III . Sai số tuyệt đối của 2,429 không vượt quá 0,0005. Nhận xét đúng là Trên trục số, tập hợp A gồm các số trong phần gạch chéo. Kết quả sai trong các kết quả sau là              

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.226
Thành viên mới nhất nguyenthiphuonghuu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn