Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 3
Toán học 10
Mệnh đề - Tập hợp
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hai tập hợp A = {0 ; 2} và B = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4} . Số tập hợp X thỏa mãn A ∪ X = B là Xác định tập hợp B = {x ∈ Z / -2 ≤ x < 3} bằng cách liệt kê các phần tử. Cho biết 1mm3 máu người chứa khoảng 5 triệu hồng cầu và mỗi người trung bình có khoảng 6 lít máu. Số hồng cầu của mỗi người là Câu sau đây đúng là Trong các câu sau đây,mệnh đề là (a) Một số tự nhiên n là tích của hai số nguyên dương khác n và khác 1 được gọi là m ột hợp số; (b) Mỗi số tự nhiên khác 1 đều viết được dưới dạng tích những số nguyên tố; (c) Trong một tam giác, độ dài mỗi cạnh nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại; (d) Phương trình x3 + x + 1 có nghiệm là một số thực hay không? (e) Định lí Py-ta-go quả là rất đẹp! Dân số một nước được cho dưới dạng chuẩn là: 82245.103. Một bạn viết số dân nước đó là : 82245996. Khẳng định sai là Mệnh đề không phải là mệnh đề kéo theo trong các mệnh đề sau là (a) Mỗi điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó. (b) Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. (c) Mỗi số vô tỉ đều là số thực. (d) Hàm số y = 2x2 nghịch biến trên khoảng (-∞ ; 0) và đồng biến trên khoảng (0 ; +∞). (h) Nếu a > 0 thì hàm số y = ax nghịch biến trên khoảng (-∞ ; 0) và đồng biến trên khoảng (0 ; +∞). Cho tập hợp S = {x ∈ R | x2 - 3x + 2 = 0}. Kết quả đúng trong các kết quả sau đây: Số gần đúng a = 25,3785 có bốn chữ số đáng tin đưọc viết dưới dạng chuẩn là : Cho ba tập hợp A = {a ; b ; c}, B = {b ; c ; d}, C = {b ; c ; e} (trong đó a, b, c, d, e là các số đôi một phân biệt). Xét bốn đẳng thức tập hợp sau, đẳng thức sai là  I. A ∩ ( B ∪ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C). II. A ∩ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∩ C. III. (A ∩ C) ∪ B = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C). IV. (A ∩ C) ∪ B = (A ∪ C) ∩ B.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.274
Thành viên mới nhất 243772493035150
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn