Hàm số bậc hai

• Hàm số bậc hai được cho bởi công thức
                y = ax2 + bx + c ( a ≠ 0).
Tập xác định của hàm số này là D = R.

• Đồ thị

• Chiều biến thiên:

a > 0 a < 0

• Phép tịnh tiến đồ thị
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đồ thị (G) của hàm số y = f(x) ; p và q là hai số dương tùy ý. Khi đó:
1) Tịnh tiến (G) lên trên q đơn vị thì được đồ thị của hàm số y = f(x) + q.
2) Tịnh tiến (G) xuống dưới q đơn vị thì được đồ thị của hàm số y = f(x) - q.
3) Tịnh tiến (G) sang trái p đơn vị thì được đồ thị của hàm số y = f(x + p).
4) Tịnh tiến (G) sang phải p đơn vị thì được đồ thị của hàm số y = f(x - p ).

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 129.844
Thành viên mới nhất nguyen-hang