Ghi nhớ bài học |

Hàm số y = ax + b

I. Hàm số y = ax + b (a ≠ 0)       (1)

1. Tập xác định: D = R.
2. Chiều biến thiên:
         + Với a > 0 hàm số (1) đồng biến trên R.
         + Với a < 0 hàm số (1) nghịch biến trên R.
3. Bảng biến thiên:

a > 0 a < 0

4. Đồ thị:

Đồ thị của hàm số (1) là một đường thẳng đi qua hai điểm A(0 ; b) và 

II. Hàm số y = |x|

1. Định nghĩa:

           

2. Tập xác định D = R.
3. Chiều biến thiên:

Hàm số y = |x| đồng biến trên khoảng (0 ; +∞) và nghịch biến trên khoảng (-∞ ; 0).

         

4. Đồ thị:

        

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.740
Thành viên mới nhất kimngan123456789
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn