Ghi nhớ bài học |

Hàm số y = ax + b

1. Hàm số y = ax + b (a ≠ 0)       (1)

Tập xác định: D = R.
Chiều biến thiên :
         + Với a > 0 hàm số (1) đồng biến trên R.
         + Với a < 0 hàm số (1) nghịch biến trên R.
Bảng biến thiên:

a > 0 a < 0

Đồ thị:

Đồ thị của hàm số (1) là một đường thẳng đi qua hai điểm A(0 ; b) và 

2. Hàm số y = |x|

           

• Tập xác định D = R.
• Hàm số y = |x| đồng biến trên khoảng (0 ; +∞) và nghịch biến trên khoảng (-∞ ; 0).

         

• Đồ thị

        

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.439
Thành viên mới nhất minhxien99
Thành viên VIP mới nhất PTM11CVIP