Ghi nhớ bài học |

Các phép toán trên tập hợp

I. Giao của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B, kí hiệu A ∩ B,

                   

       

II. Hợp của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B, kí hiệu A ∪ B.
          A ∪ B = {x| x ∈ A hoặc x ∈ B}.
          x ∈ A ∪ B ⇔ x ∈ A hoặc x ∈ B.

          

III. Hiệu và phần bù của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử hoặc thuộc A nhưng không thuộc B được gọi là hiệu của A và B, kí hiệu A \ B.

        

        

 Khi B ⊂ A thì A\ B gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu {{C}_{A}}B.

       

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.372
Thành viên mới nhất Theau2018
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn