Các phép toán trên tập hợp

1. Giao của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B, kí hiệu A ∩ ß,

                   

       

2. Hợp của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B, kí hiệu A ∪ B.
          A ∪ B = {x| x ∈ A hoặc x ∈ B}.
          x ∈ A ∪ B ⇔ x ∈ A hoặc x ∈ B.

          

3. Hiệu và phần bù của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử hoặc thuộc A nhưng không thuộc B được gọi là hiệu của A và B, kí hiệu A \ B.

        

        

 Khi B ⊂ A thì A\ B gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu CAB

       

loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 130.749
Thành viên mới nhất muaj-thoj