Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

toán học 10
Hàm số bậc nhất và bậc hai
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đường cong (P) trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số:       Cho hàm số f(x) = (m2 - 3m + 2)x + m2 - 16. "Khi f(x) là hàm số lẻ thì ... ". Câu điền khuyết đúng là Kết luận đúng trong các kết luận sau đây là Đường cong (P) trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số: Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số                    Hàm số y = -7x + |3x - 2| + |2x - 9|. Chọn phương án đúng: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  là: Phương án đúng là Cho parabol P: y = x2 + 2x + 3. Khi dịch chuyển P xuống dưới 2 đơn vị ta được parabol P' có phương trình là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.246
Thành viên mới nhất 347835929074992
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn