Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

toán học 10
Mệnh đề - Tập hợp
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho A là tập hợp các số thực x ≤ 10 và B là tập hợp các số thực x ≥ 5. Trong các tập hợp sau, tập hợp (A ∩ B) là Xác định tập hợp A = {x ∈ N / x2 - 2x - 3 = 0} bằng cách liệt kê các phần tử. Trong một thí nghiệm, hằng số C được xác định gần đúng là 3,46579 với độ chính xác là d = 0,00457. Viết chuẩn giá trị gần đúng của C là: Các cặp mệnh đề trong các cặp mệnh đề sau có dạng P và  là (a) "Mọi tam giác vuông có tổng hai góc nhọn bằng 90°" và "Tồn tại một tam giác vuông có tổng hai góc nhọn bằng 90°". (b) "Tồn tại một số nguyên tố lớn hơn 2 là sỗ chẵn" và "Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều là số lẻ". (c) "Mỗi số hữu tỉ đều là số thực" và "Tồn tại một số hữu tỉ không là số thực". (d) "∀n ∈ Z, n(n + 1 )(n + 2) chia hết cho 3" và "∃n ∈ Z, n(n + 1 )(n + 2) không chia hết cho 3". Người ta đóng bao một vật liệu xây dựng bằng máy, trọng lượng mỗi bao là T = 50 ± 1 (kg). Trong số các bao được kiểm tra sau đây, bao không đạt tiêu chuẩn về trọng lượng là Trong số gần đúng a = 8435674 chỉ có các chữ số hàng nghìn trở lên là chữ số chắc. Dạng chuẩn số gần đúng a là: Câu sau đây là một mệnh đề là Kí hiệu |X| là số phần tử của tập hợp X. Cho hai tập hợp A và B khác tập hợp rỗng. Xét các bất đẳng thức sau, câu nào sau đây đúng? I. |A ∩ B| ≤ |A| ≤  |A ∪ B| II. |A ∩ B| ≤ |A| < |A| + |B| III. |A \ B | < |A ∪ B| ≤  |A| + |B| Theo thông báo, dân số của một thành phố A là T = 758.103 người. Trong các khả năng sau,  khả năng có thể xảy ra là Trên trục số, tập hợp A gồm các số trong phần gạch chéo. Kết quả đúng trong các kết quả sau là                

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.046
Thành viên mới nhất NguyenQuangMinh
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn