Ngày viết bài: 11-02-2014 00:19:05
website được xây dựng theo cơ chế làm nhiệm vụ để mở khóa các bài học, các Level trong từng chương học.

Trước tiên bạn cần biết cấu trúc theo hình dọc của hệ thống bài học trên tracnghiem123 như sau:

Khi bạn vào 1 chương, chỉ có Level 1 được mở, Level 2 và level 3 trở đi sẽ bị khóa. Bạn chỉ mở được Level 2, Level 3.. khi bạn làm xong nhiệm vụ ở Level 1 (level liền trước).

Nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ có 2 loại 

- Nhiệm vụ level : Là nhiệm vụ yêu cầu bạn phải hoàn thành mở khóa của tất cả các bài học trong level liền trước.

- Nhiệm vụ bài học: Trong 1 level có các bài học được xếp thứ tự. Ban đầu chỉ có bài học số 1 (bài học đầu tiên) được mở khóa. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ của bài học để mở khóa cho bài học liền sau.

Nhiệm vụ bài học được hiểu là yêu cầu điểm cần đạt được. Ví dụ với Bài số 1 trong Level 1 sẽ có các thông số:

+ Số câu hỏi : 20

+ Thời gian: 40 phút

+ Điểm yêu cầu đạt được: 12/20.

Chúc các bạn học tốt - Ôn luyện giỏi và mở được tất cả khóa trong hệ thống. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ mở được khóa cho cánh cửa tương lai của mình.

Thân ái, Admin.

Các từ khóa:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.368
Thành viên mới nhất bui-hang
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn