Ngày viết bài: 15-05-2014 01:48:00
Chiều 13/5, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã tiên phong công bố tỷ lệ chọi với ngành Công nghệ thực phẩm có tỷ lệ cao nhất là 1/19.

Năm nay, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM nhận được 21.000 hồ sơ, giảm 7.000 hồ sơ so với năm trước. Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật có tỷ lệ chọi cao thứ hai với 1/9; Công nghệ chế biến thủy sản là 1/8; Công nghệ sinh học là 1/7...

Cụ thể tỷ lệ chọi ở các ngành:

TT

Ngành

Chỉ tiêu

Số lượng hồ sơ

Tỷ lệ chọi

1

Quản trị kinh doanh

250

1.250

1/5

 

Chương trình đại trà

200

   
 

Chương trình chất lượng cao

50

   

2

Tài chính ngân hàng

150

286

1/2

3

Kế toán

200

966

1/5

4

Công nghệ sinh học

250

1.636

1/7

 

Chương trình đại trà

200

   
 

Chương trình chất lượng cao

50

   

5

Công nghệ thông tin

250

1.221

1/5

 

Chương trình đại trà

200

   
 

Chương trình chất lượng cao

50

   

6

Công nghệ chế tạo máy

200

270

1/1

7

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

250

763

1/3

8

Công nghệ kỹ thuật hóa học

250

1.016

1/4

 

Chương trình đại trà

200

   
 

Chương trình chất lượng cao

50

   

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

150

1.378

1/9

10

Công nghệ thực phẩm

400

7.532

1/19

 

Chương trình tiên tiến liên kết quốc tế

50

   

11

Công nghệ chế biến thủy sản

200

1.639

1/8

12

Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm

150

792

1/5

   

2.700

18.749

1/7

 

Các từ khóa:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.063
Thành viên mới nhất 2136670896577712
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn