Ngày viết bài: 09-03-2014 17:30:45
Sau khi cân nhắc việc tham gia của các thành viên trên website - Ad chính thức loại bỏ và tính lại tổng thành viên thực tế của hệ thống.

Sau khi năm học mới bắt đầu, rất nhiều thành viên đã lên học đại học và có những thành viên mặc dù đăng ký tài khoản nhưng không quay lại tham gia hoạt động.

Việc lưu giữ tài khoản của nhưng thành viên này vừa gây nặng nề cho cho hệ thống mà cũng dễ bị các members còn lại hiểu nhầm như "Tại sao nhiều thành viên vậy mà hỏi không thấy ai trả lời?"...

Ad quyết định sẽ loại bỏ toàn bộ tài khoản của những thành viên này và tính lại tổng thành viên thực có trên hệ thống.

Những thành viên nào bị loại bỏ nick mà muốn quay lại hoạt động trên website vui lòng đăng ký nick mới nhé.

Hy vọng các bạn còn lại tiếp tục học tập và ủng hộ website. 

Admin.

Trắc nghiệm hóa học | Trắc nghiệm sinh học | Trắc nghiệm vật lý  | Trắc nghiệm tiếng anh

Các từ khóa:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 211.474
Thành viên mới nhất ttt_16
Thành viên VIP mới nhất thanhcongnguyenVIP