Ngày viết bài: 19-09-2014 16:29:59
Sau thời gian xây dựng và kiểm duyệt, môn toán học lớp 10 đã bắt đầu được ra mắt tới các bạn học sinh

Toán học lớp 10 ra mắt với 2 môn đầu tiên là Mệnh đề - tập hợp và Hàm số bậc nhất và bậc hai

Các chương tiếp theo sẽ tiếp tục được xây dựng và ra mắt trong thời gian tới.

Môn toán lớp 10 vẫn tuân thủ theo khung hình của các môn học trước, đó là bao gồm các bài kiểm tra 15p, các bài luyện tập trắc nghiệm theo Level 1 - 2 - 3 và các bài tóm tắt lý thuyết trọng tâm.

Chúc các bạn học tốt và luôn ủng hộ website. Admin.

Các từ khóa:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.062
Thành viên mới nhất 218526805409043
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn