tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         On December 10, 2006, I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to (1)__________ and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2)_______ a suitable accommodation. I had only some money (3)_____. I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) ______ I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband (5)_______ away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help (6)________ my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7)_______ me. He kissed me and said, “Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8)______ happens.” At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me (9)________ all about what I was stressing about.        In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons’ love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring mo joy all the time. The memory (10)__________ me that nothing really matters, when I have the love of my children.   1. A. transfer B. convert C. move D. change 2. A. notice B. watch C. find D. see 3. A. leave B. to leave C. leaving D. left 4. A. because B. although C. as though D. if 5. A. passes B. passed C. has passed D. was passing 6. A. tell B. to tell C. told D. telling 7. A. by B. next C. over D. up 8. A. whenever B. whatever C. whoever D. however 9. A. forget B. to forget C. forgot D. forgetting 10. A. remembers B. minds C. reminds D. misses          

Thành viên đã làm bài (240)
hanoi1999 anhquan anhquyen1 anhquyen2 anhquyen3 minyeon thangnq2006 baby123 anhquyen anhquan43 destroycanchien hkalicebao quocphong123 emcuaquakhu quocphongga deptraikhongthuaai fucking123 anhquandt43 ronaldo7123 messi10 aqwertyuiop aszxcvbnm ttlanh asqwertyuiop hocsinh6 trantramy bhunjimko scvbhutrfvb zaqxswcde giadinhhanhphuc fuckyou113 admin56 khatgt admin101 admin102 admin103 lba legend123 hoangthuan lalalala1234 admin100 khadio admin67 admin122 gqp hsn thugiang8 trunghai2007 messi123 ultimate123 kjvnvbvkj nvcjbvckjcbvk fhjjvunghu gnvjhgnj admin6 nqaa supersaiyagod vuahaivn admin123 vip123 amazing123 ultrabot jkljkjjkjihugy admin104 fbbvjnfbjbfjui dftgtc ghost123 trunghai lequynhanh1234 uyen_sanji nt-thu-du sdfg fucker5 hitman farcry fucker6 destroysuper divigaming elfuck fucker3 sdafasf nguyen-tien khoa-le quocphongdt42 giabaodivi fucker onehitonekill fucker2 ehat thucquyen28042006 sk8erace24 camnhien haglfc dlqkhang2 quynh-nhu tu-anh rubii-nga luuvuhailinh200120061 robertobinh432 dimon1 luuvuhailinh20012006 nguu-lisa ehay2 SweetGirl333 duongthienvy99 ry-tran phoninh maxhbo nt-thao-my nguyenthiendi112 Thibadao pham-quynh nguyenn phucA2016123 ngan123456 ndsimple1998 iamtuan2812 MinhLe thanh0123 meole phannhungocbp thuha99 jelytu123 mun-dino toc-den linhciu duymnsd tam-bui mai-cao-phuong nguyencongdat14061999 phuonguyen1999 trungbg123 thu-tra thu260107 cuongngonloanngu trang-my quynh-pham hieu-hoang doanthitrucmy bap-ngo ly-tronie dat260799 aelita taongu123 HoangOanh78 kimchi98 hai_dep_trai_10x thaopham perfect123 thugiang2005 master123 vodich123 tien-le thandong123 nguyenngocdiep2110 giang-thanh thuy-van ttthao q12345q crystal123 ngunguoi1234 biggggg000 leediem doanthinh kieu-keo-kiet natbet123 monsiunhonhong yuki-huong khungkhungdiendien khoang-lang-cuoc-song bao-my nguyenthikimthoa26031991 noname123 nguyen-le-ha-thu trung1qaz hamy2005 tanvipgapro lan-anh-vu NhungSuJu tanvipgapro12 h98 dang-anh linh-phung-yen lemeigeni minh-hien quynh-nhu-kieu phamkhanh khanh-bii tanvipga1234 my-sunshine phuongdung24 vegitopotara lengend123 giangcass Minhngoc2812 dinhbahai tuong24983 tanvipga nhien-nhien-nguyen quach-dinh-tu tanvipga12 tuong24982 tuong2498 cam-tu jigjhjhhg vanduanfff duanle sss oanhcoi1997 vvbluebellvv vanduan manh123 hoang_123 stupiddog123 admin34 trung234 tmm01677376080 admin45 vanduane bibiaiai ngunguoi123 lh4_sang long3852966 gbfghgf supersaiyangoku thangngu123 anhkt justbehappy tuan123dau admin23 sammy123 levanduan blong tuyenpham dieuqynh hjkghfkjghfk chiec-la-co-don ngoc nhim-koy tuyenpham99

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 118.598
Thành viên mới nhất tit2000