Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         On December 10, 2006, I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to (1)__________ and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2)_______ a suitable accommodation. I had only some money (3)_____. I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) ______ I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband (5)_______ away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help (6)________ my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7)_______ me. He kissed me and said, “Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8)______ happens.” At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me (9)________ all about what I was stressing about.        In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons’ love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring mo joy all the time. The memory (10)__________ me that nothing really matters, when I have the love of my children.   1. A. transfer B. convert C. move D. change 2. A. notice B. watch C. find D. see 3. A. leave B. to leave C. leaving D. left 4. A. because B. although C. as though D. if 5. A. passes B. passed C. has passed D. was passing 6. A. tell B. to tell C. told D. telling 7. A. by B. next C. over D. up 8. A. whenever B. whatever C. whoever D. however 9. A. forget B. to forget C. forgot D. forgetting 10. A. remembers B. minds C. reminds D. misses          

Thành viên đã làm bài (256)
fuckyou113 duongthienvy99 jkljkjjkjihugy ultrabot nguyen-tien amazing123 ultimate123 messi123 hoangthuan legend123 lba khoa-le admin103 quocphongdt42 admin104 fbbvjnfbjbfjui dftgtc admin56 vuahaivn supersaiyagod nguyencongdat14061999 nqaa admin6 gnvjhgnj fhjjvunghu nvcjbvckjcbvk kjvnvbvkj admin123 vip123 trunghai phuonguyen1999 ghost123 trungbg123 admin102 giabaodivi admin101 hitman farcry khadio fucker6 lequynhanh1234 sammy123 blong destroysuper divigaming bibiaiai sss elfuck ehat supersaiyangoku luuvuhailinh20012006 fucker5 admin67 sdfg khatgt lalalala1234 admin100 trunghai2007 fucker thugiang8 onehitonekill hsn fucker2 gqp sdafasf fucker3 admin122 scvbhutrfvb stupiddog123 thuha99 aszxcvbnm aqwertyuiop nt-thao-my bhunjimko nguyenthiendi112 zaqxswcde Thibadao pham-quynh nguyenn mun-dino ttlanh asqwertyuiop phannhungocbp jelytu123 meole thanh0123 ngan123456 MinhLe phucA2016123 iamtuan2812 ndsimple1998 aelita phoninh uyen_sanji maxhbo hanoi1999 trantramy hocsinh6 messi10 dat260799 thu260107 thu-tra anhquandt43 fucking123 deptraikhongthuaai linhciu duymnsd quocphongga tam-bui emcuaquakhu quocphong123 mai-cao-phuong hkalicebao destroycanchien anhquan43 ly-tronie anhquyen toc-den cuongngonloanngu ronaldo7123 baby123 thangnq2006 trang-my quynh-pham minyeon hieu-hoang anhquyen3 doanthitrucmy anhquyen2 anhquyen1 bap-ngo anhquan giadinhhanhphuc NhungSuJu Nhi1111 tanvipgapro12 tanvipgapro thucquyen28042006 tanvipga1234 ngochien45 tanvipga12 nhien-nhien-nguyen tanvipga dinhbahai Minhngoc2812 kin7 giangcass phuongdung24 giang-thanh lemeigeni minh-hien luuvuhailinh200120061 h98 dang-anh nt-thu-du linh-phung-yen ry-tran ngohan12 phamkhanh Buinhung cam-tu quach-dinh-tu vanduanfff quynh-nhu-kieu JeonChanLynh phuong-nguyen HeiTan54 hoang_123 lh4_sang lai-nhi vanduane phuong-lam vanduan Rillrill duanle binh4a2tqt anhkt levanduan dieuqynh manh123 nguyenvietanh tmm01677376080 trung234 vvbluebellvv tram-ha tien-le thaopham kimchi98 thuy-van ttthao bao-my khoang-lang-cuoc-song yuki-huong monsiunhonhong kieu-keo-kiet long3852966 ngonanhninh15 sniper13401 justbehappy tuan123dau chiec-la-co-don tuyenpham oanhcoi1997 ngunguoi1234 dimon1 admin23 HoangOanh78 thangngu123 master123 hai_dep_trai_10x hjkghfkjghfk dlqkhang2 SweetGirl333 perfect123 thugiang2005 robertobinh432 gbfghgf biggggg000 leediem doanthinh sk8erace24 crystal123 natbet123 ngunguoi123 khungkhungdiendien taongu123 jigjhjhhg nguyenthikimthoa26031991 q12345q haglfc vodich123 thandong123 trung1qaz admin45 tuong2498 admin34 my-sunshine nguu-lisa khanh-bii camnhien hamy2005 rubii-nga lan-anh-vu nguyen-le-ha-thu ehay2 tuong24982 noname123 tuong24983 vegitopotara lengend123 quynh-nhu nguyenngocdiep2110 tu-anh nhim-koy tuyenpham99 ngoc
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 222.743
Thành viên mới nhất Baoyenle
Thành viên VIP mới nhất thuy-nguyenVIP