tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         On December 10, 2006, I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to (1)__________ and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2)_______ a suitable accommodation. I had only some money (3)_____. I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) ______ I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband (5)_______ away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help (6)________ my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7)_______ me. He kissed me and said, “Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8)______ happens.” At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me (9)________ all about what I was stressing about.        In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons’ love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring mo joy all the time. The memory (10)__________ me that nothing really matters, when I have the love of my children.   1. A. transfer B. convert C. move D. change 2. A. notice B. watch C. find D. see 3. A. leave B. to leave C. leaving D. left 4. A. because B. although C. as though D. if 5. A. passes B. passed C. has passed D. was passing 6. A. tell B. to tell C. told D. telling 7. A. by B. next C. over D. up 8. A. whenever B. whatever C. whoever D. however 9. A. forget B. to forget C. forgot D. forgetting 10. A. remembers B. minds C. reminds D. misses          

Thành viên đã làm bài (195)
admin100 admin67 ttlanh asqwertyuiop khadio hocsinh6 lequynhanh1234 sammy123 blong trantramy hanoi1999 aszxcvbnm zaqxswcde trunghai2007 bhunjimko thugiang8 hsn gqp aqwertyuiop admin122 bibiaiai sss uyen_sanji taongu123 crystal123 meole ngunguoi1234 biggggg000 leediem doanthinh natbet123 ngunguoi123 khungkhungdiendien nguyenthikimthoa26031991 q12345q jigjhjhhg gbfghgf supersaiyangoku stupiddog123 aelita admin45 admin34 ndsimple1998 iamtuan2812 MinhLe hjkghfkjghfk thangngu123 admin23 thanh0123 HoangOanh78 lalalala1234 anhquyen1 hkalicebao destroycanchien ronaldo7123 giadinhhanhphuc fuckyou113 admin56 vuahaivn supersaiyagod nqaa admin6 gnvjhgnj fhjjvunghu baby123 anhquyen anhquyen2 anhquan43 anhquyen3 anhquandt43 minyeon fucking123 deptraikhongthuaai quocphongga thangnq2006 emcuaquakhu quocphong123 nvcjbvckjcbvk kjvnvbvkj admin123 messi123 hoangthuan legend123 lba anhquan scvbhutrfvb admin103 admin102 admin101 ultimate123 amazing123 vip123 trunghai messi10 ghost123 dftgtc fbbvjnfbjbfjui admin104 phannhungocbp jkljkjjkjihugy ultrabot khatgt hai_dep_trai_10x tanvipga giang-thanh my-sunshine toc-den cuongngonloanngu thaopham kimchi98 thuy-van ttthao bao-my khoang-lang-cuoc-song yuki-huong monsiunhonhong phuongdung24 giangcass minh-hien lemeigeni tanvipgapro12 tanvipgapro nguyenn tanvipga1234 tanvipga12 nhien-nhien-nguyen duanle dinhbahai Minhngoc2812 mun-dino kieu-keo-kiet pham-quynh justbehappy vanduan ly-tronie dat260799 thu260107 anhkt levanduan thu-tra dieuqynh manh123 tmm01677376080 trung234 oanhcoi1997 vanduane vanduanfff tuan123dau chiec-la-co-don tuyenpham tien-le trang-my quynh-pham vvbluebellvv hieu-hoang hoang_123 doanthitrucmy lh4_sang bap-ngo long3852966 tuong24982 vegitopotara vodich123 noname123 nguyenngocdiep2110 phoninh thandong123 h98 dang-anh nguyen-le-ha-thu lan-anh-vu phucA2016123 tuong2498 ngan123456 khanh-bii tuong24983 jelytu123 trung1qaz lengend123 hamy2005 NhungSuJu linh-phung-yen nguyenthiendi112 maxhbo quach-dinh-tu phamkhanh thuha99 cam-tu Thibadao perfect123 master123 nt-thao-my thugiang2005 quynh-nhu-kieu tuyenpham99

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.187
Thành viên mới nhất hongg-ngo