tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         On December 10, 2006, I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to (1)__________ and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2)_______ a suitable accommodation. I had only some money (3)_____. I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) ______ I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband (5)_______ away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help (6)________ my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7)_______ me. He kissed me and said, “Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8)______ happens.” At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me (9)________ all about what I was stressing about.        In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons’ love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring mo joy all the time. The memory (10)__________ me that nothing really matters, when I have the love of my children.   1. A. transfer B. convert C. move D. change 2. A. notice B. watch C. find D. see 3. A. leave B. to leave C. leaving D. left 4. A. because B. although C. as though D. if 5. A. passes B. passed C. has passed D. was passing 6. A. tell B. to tell C. told D. telling 7. A. by B. next C. over D. up 8. A. whenever B. whatever C. whoever D. however 9. A. forget B. to forget C. forgot D. forgetting 10. A. remembers B. minds C. reminds D. misses          

Thành viên đã làm bài (181)
nqaa messi123 hoangthuan legend123 lba admin103 admin102 admin101 khatgt lalalala1234 admin100 trunghai2007 ultimate123 amazing123 admin6 gnvjhgnj fhjjvunghu nvcjbvckjcbvk kjvnvbvkj admin123 trunghai ghost123 dftgtc fbbvjnfbjbfjui admin104 jkljkjjkjihugy ultrabot asqwertyuiop thugiang8 hjkghfkjghfk thangngu123 admin23 vip123 gbfghgf jigjhjhhg taongu123 crystal123 ngunguoi1234 biggggg000 leediem doanthinh natbet123 admin34 admin45 hsn gqp admin122 admin67 khadio lequynhanh1234 sammy123 blong bibiaiai sss supersaiyangoku stupiddog123 ngunguoi123 supersaiyagod pham-quynh aelita uyen_sanji hanoi1999 trantramy hocsinh6 ttlanh aszxcvbnm aqwertyuiop bhunjimko ndsimple1998 iamtuan2812 Thibadao nguyenthiendi112 nt-thao-my maxhbo phoninh phucA2016123 ngan123456 jelytu123 thuha99 phannhungocbp meole thanh0123 MinhLe zaqxswcde anhquyen anhquan43 anhquandt43 fucking123 deptraikhongthuaai quocphongga emcuaquakhu quocphong123 hkalicebao destroycanchien giadinhhanhphuc fuckyou113 admin56 anhquan anhquyen1 scvbhutrfvb messi10 ronaldo7123 baby123 thangnq2006 minyeon anhquyen3 anhquyen2 vuahaivn khungkhungdiendien khanh-bii dang-anh tien-le linh-phung-yen tuyenpham chiec-la-co-don phamkhanh cam-tu quach-dinh-tu tuan123dau vvbluebellvv h98 long3852966 trung1qaz vanduan hamy2005 vanduane nguyen-le-ha-thu vanduanfff NhungSuJu lh4_sang hoang_123 justbehappy quynh-nhu-kieu minh-hien dinhbahai Minhngoc2812 giangcass ttthao phuongdung24 thuy-van kimchi98 giang-thanh thaopham bao-my khoang-lang-cuoc-song yuki-huong kieu-keo-kiet monsiunhonhong lemeigeni tanvipgapro12 tanvipgapro tanvipga1234 tanvipga12 nhien-nhien-nguyen tanvipga lan-anh-vu manh123 lengend123 oanhcoi1997 trung234 anhkt hai_dep_trai_10x perfect123 thugiang2005 tmm01677376080 levanduan master123 vegitopotara vodich123 thandong123 nguyenngocdiep2110 dieuqynh noname123 HoangOanh78 my-sunshine tuong24983 tuong2498 tuong24982 duanle q12345q nguyenthikimthoa26031991

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 71.833
Thành viên mới nhất ly-vi