Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         On December 10, 2006, I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to (1)__________ and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2)_______ a suitable accommodation. I had only some money (3)_____. I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) ______ I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband (5)_______ away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help (6)________ my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7)_______ me. He kissed me and said, “Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8)______ happens.” At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me (9)________ all about what I was stressing about.        In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons’ love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring mo joy all the time. The memory (10)__________ me that nothing really matters, when I have the love of my children.   1. A. transfer B. convert C. move D. change 2. A. notice B. watch C. find D. see 3. A. leave B. to leave C. leaving D. left 4. A. because B. although C. as though D. if 5. A. passes B. passed C. has passed D. was passing 6. A. tell B. to tell C. told D. telling 7. A. by B. next C. over D. up 8. A. whenever B. whatever C. whoever D. however 9. A. forget B. to forget C. forgot D. forgetting 10. A. remembers B. minds C. reminds D. misses          

Thành viên đã làm bài (254)
anhquandt43 messi10 scvbhutrfvb zaqxswcde bhunjimko ronaldo7123 baby123 anhquan43 anhquyen anhquan anhquyen1 anhquyen2 anhquyen3 minyeon thangnq2006 aqwertyuiop ndsimple1998 iamtuan2812 MinhLe thanh0123 meole phannhungocbp thuha99 jelytu123 ngan123456 aelita uyen_sanji aszxcvbnm ttlanh asqwertyuiop hocsinh6 trantramy hanoi1999 phucA2016123 hsn hoangthuan messi123 ultimate123 amazing123 ultrabot jkljkjjkjihugy admin104 fbbvjnfbjbfjui legend123 lba thugiang8 trunghai2007 admin100 lalalala1234 khatgt admin101 admin102 admin103 dftgtc ghost123 admin56 fuckyou113 giadinhhanhphuc destroycanchien hkalicebao quocphong123 emcuaquakhu quocphongga deptraikhongthuaai vuahaivn supersaiyagod trunghai vip123 admin123 kjvnvbvkj nvcjbvckjcbvk fhjjvunghu gnvjhgnj admin6 nqaa fucking123 farcry SweetGirl333 dimon1 robertobinh432 sk8erace24 camnhien haglfc dlqkhang2 quynh-nhu ehay2 fucker6 divigaming elfuck ehat thucquyen28042006 luuvuhailinh20012006 nguu-lisa tu-anh rubii-nga ngochien45 kin7 JeonChanLynh phuong-nguyen HeiTan54 ngonanhninh15 sniper13401 tram-ha lai-nhi Nhi1111 luuvuhailinh200120061 nt-thu-du ry-tran ngohan12 Buinhung phuong-lam phoninh quynh-pham hieu-hoang doanthitrucmy bap-ngo ly-tronie dat260799 thu260107 thu-tra linhciu trang-my Rillrill maxhbo nt-thao-my nguyenthiendi112 Thibadao pham-quynh nguyenn mun-dino toc-den cuongngonloanngu duymnsd tam-bui giabaodivi fucker onehitonekill fucker2 sdafasf fucker3 sdfg fucker5 quocphongdt42 khoa-le mai-cao-phuong nguyencongdat14061999 phuonguyen1999 trungbg123 duongthienvy99 nguyen-tien hitman gqp my-sunshine khoang-lang-cuoc-song bao-my taongu123 tuong24982 ttthao thuy-van kimchi98 thaopham lemeigeni tanvipgapro12 ngunguoi1234 biggggg000 jigjhjhhg yuki-huong gbfghgf tien-le tuyenpham hjkghfkjghfk chiec-la-co-don thangngu123 tuan123dau justbehappy admin23 tuong2498 tanvipga kieu-keo-kiet monsiunhonhong tanvipgapro tuong24983 giang-thanh q12345q dinhbahai master123 nhien-nhien-nguyen thugiang2005 trung1qaz destroysuper HoangOanh78 hai_dep_trai_10x tanvipga12 perfect123 Minhngoc2812 vodich123 thandong123 leediem doanthinh phuongdung24 giangcass lengend123 vegitopotara natbet123 ngunguoi123 khungkhungdiendien nguyenthikimthoa26031991 noname123 nguyenngocdiep2110 tanvipga1234 minh-hien crystal123 khadio NhungSuJu duanle lequynhanh1234 sammy123 blong nguyen-le-ha-thu vanduan phamkhanh anhkt levanduan dieuqynh long3852966 oanhcoi1997 linh-phung-yen admin122 h98 trung234 tmm01677376080 dang-anh manh123 admin67 lan-anh-vu bibiaiai admin45 quynh-nhu-kieu vvbluebellvv supersaiyangoku lh4_sang stupiddog123 hamy2005 hoang_123 admin34 vanduanfff sss cam-tu khanh-bii quach-dinh-tu vanduane nhim-koy tuyenpham99 ngoc
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 210.650
Thành viên mới nhất 571570319858238
Thành viên VIP mới nhất anh21147VIP