tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         On December 10, 2006, I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to (1)__________ and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2)_______ a suitable accommodation. I had only some money (3)_____. I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) ______ I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband (5)_______ away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help (6)________ my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7)_______ me. He kissed me and said, “Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8)______ happens.” At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me (9)________ all about what I was stressing about.        In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons’ love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring mo joy all the time. The memory (10)__________ me that nothing really matters, when I have the love of my children.   1. A. transfer B. convert C. move D. change 2. A. notice B. watch C. find D. see 3. A. leave B. to leave C. leaving D. left 4. A. because B. although C. as though D. if 5. A. passes B. passed C. has passed D. was passing 6. A. tell B. to tell C. told D. telling 7. A. by B. next C. over D. up 8. A. whenever B. whatever C. whoever D. however 9. A. forget B. to forget C. forgot D. forgetting 10. A. remembers B. minds C. reminds D. misses          

Thành viên đã làm bài (232)
aszxcvbnm anhquyen1 anhquan anhquyen anhquan43 anhquandt43 fucking123 deptraikhongthuaai quocphongga emcuaquakhu quocphong123 hkalicebao destroycanchien giadinhhanhphuc fuckyou113 admin56 vuahaivn supersaiyagod anhquyen2 anhquyen3 minyeon aqwertyuiop bhunjimko zaqxswcde scvbhutrfvb messi10 ronaldo7123 baby123 thangnq2006 nqaa admin6 gnvjhgnj admin102 admin101 khatgt lalalala1234 admin100 trunghai2007 thugiang8 hsn gqp admin122 admin123 admin67 khadio lequynhanh1234 sammy123 admin103 lba legend123 fhjjvunghu nvcjbvckjcbvk kjvnvbvkj haglfc vip123 trunghai ghost123 dftgtc fbbvjnfbjbfjui admin104 jkljkjjkjihugy ultrabot amazing123 ultimate123 messi123 hoangthuan blong ttlanh camnhien sdfg fucker3 sdafasf fucker2 onehitonekill fucker giabaodivi quocphongdt42 khoa-le nguyen-tien duongthienvy99 trungbg123 phuonguyen1999 nguyencongdat14061999 fucker5 hitman farcry sk8erace24 robertobinh432 dimon1 SweetGirl333 ehay2 luuvuhailinh20012006 nguu-lisa thucquyen28042006 ehat elfuck divigaming destroysuper fucker6 mai-cao-phuong tam-bui phoninh phucA2016123 ngan123456 jelytu123 thuha99 phannhungocbp meole thanh0123 MinhLe iamtuan2812 ndsimple1998 aelita uyen_sanji hanoi1999 trantramy hocsinh6 asqwertyuiop maxhbo nt-thao-my nguyenthiendi112 duymnsd linhciu thu-tra thu260107 dat260799 ly-tronie bap-ngo doanthitrucmy hieu-hoang quynh-pham trang-my cuongngonloanngu toc-den mun-dino nguyenn pham-quynh Thibadao ngunguoi1234 perfect123 tanvipgapro khoang-lang-cuoc-song master123 vodich123 bao-my thandong123 ttthao thuy-van nguyenngocdiep2110 noname123 kimchi98 hai_dep_trai_10x yuki-huong biggggg000 justbehappy thugiang2005 leediem doanthinh natbet123 ngunguoi123 khungkhungdiendien nguyenthikimthoa26031991 kieu-keo-kiet monsiunhonhong HoangOanh78 thaopham vegitopotara lengend123 nguyen-le-ha-thu NhungSuJu tanvipga12 tanvipga1234 h98 dang-anh linh-phung-yen phamkhanh cam-tu quach-dinh-tu lemeigeni quynh-nhu-kieu lan-anh-vu nhien-nhien-nguyen tanvipga tuong24983 giang-thanh phuongdung24 tuong24982 tuong2498 giangcass my-sunshine khanh-bii trung1qaz Minhngoc2812 dinhbahai hamy2005 minh-hien tuan123dau bibiaiai admin45 vanduan vanduane admin34 vanduanfff anhkt lh4_sang hoang_123 tanvipgapro12 vvbluebellvv duanle stupiddog123 sss long3852966 supersaiyangoku oanhcoi1997 trung234 q12345q tmm01677376080 manh123 dieuqynh levanduan hjkghfkjghfk thangngu123 tuyenpham taongu123 crystal123 jigjhjhhg chiec-la-co-don tien-le gbfghgf admin23 nhim-koy tuyenpham99

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 108.576
Thành viên mới nhất vu-bao-cham