Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Any time you get into town, give me a call, and we’ll get together. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: We always stand by you when you are in need. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: We have decided that the work they do is unacceptable, Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Do not adjust your picture. There is a technical fault. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Although he lives in Vietnam, he doesn’t know Vietnamese customs well.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If I were you, I would speak to your boss, (to speak)     Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I prefer going out for a meal to staying at home. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: She goes to market because she needs some vegetable. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: "If I were you, I would take a break," Tom said to Daisy. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I’ve been here for two hours, and I’m still waiting. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If George keeps studying as he has been, he'll have no trouble in passing his exams. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Once again / we / appreciate / your special help / make / some certain changes / our village.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Who made you work so hard yesterday? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: People think that many endangered animals have been saved by laws. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Visitors must leave umbrellas and sticks in the cloakroom. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: The man suddenly realized that the neighbor was watching him. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Despite his ability to do the job, he was not offered the position. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: The last time when I saw her was three years ago.   Choose one sentence that has the same meaning to the root one: As she became more famous, it was more difficult for her to avoid paparazzi.

Thành viên đã làm bài (4)
phuong-nguyen hanhdm my-sunshine thangfutu1
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.538
Thành viên mới nhất 106660242540687550250
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP