Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My mother / definitely a traditional stay-at-home woman / offer / us / great love and a strict upbringing. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / live/ city/ all my life so/ know/ places/ tourists/ enjoy. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Given/ difficulty / task / I / lucky / complete/ by May. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: not/ difficult/ learn/ English/ you/ study/ structure/ vocabulary/ every day. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She/ gave/ nursing training/ when/ found/ no vocation/ looking after/ sick. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: There/oil leak/ lots/ fish/ died/ result/ pollution. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Japan / often / employees / in / new / holidays / companies / summer / the / take in / after. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I/ prefer/ drive/ travel/ train. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / think/ your offer/ give/ my answer/ as/ possible. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / wish / you / great happiness / good health / we / look forward to / see you again     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  November 7, 2006 / Vietnam became WTO’s 150th member / after several years of preparation and negotiation. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / really / be / able / dress / yourself / age. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: After/ dinner/ set/ without/ say/ where/ going. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / let/ borrow/ novel/ but/ you/ promise/ return/ next week. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It/ stupid/ him/ give up/job/ need/ money. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Paul / always / enjoy / study / sciences / high / school / therefore / decide / major / biology / university //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given. I / prefer / scuba-dive / water polo / because / it / adventurous //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Japan / lifetime / large / a / in / companies / tend / for / to give /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Late / application / can / receive / up / June 30th / but / there / few / vacant / place / leave / university //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Although / parents / busy / work/ try / spend / much / time / children / possible //.

Thành viên đã làm bài (3)
tuan123dau my-sunshine Anhdoankha
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.043
Thành viên mới nhất 2019011715018455
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn