tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: They _________________ since they ____________________ school.   Choose the best answer for the following sentence: He refused to give up work; ____________ , he’d won a million pounds. Choose the best answer for the following sentence: The eagle ____________ higher and higher in the sky.   Choose the best answer for the following sentence: Hundreds of books in the library lie ___________ gathering dust, and most of them remain ungrouped. Choose the best answer for the following sentence: If you _________ salt on ice, it _________.   Choose the best answer for the following sentence: “It's really raining.” “Yes. If the weather ___________, we’ll have to camp somewhere else.”   Choose the best answer for the following sentence:  _________________ players are not allowed to interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball.   Choose the best answer for the following sentence: If you're the ____________ and everybody thinks you'll win, how does anybody be against you?   Choose the best answer for the following sentence: The car was easy to recognize so it wasn't ______________ difficult for the police to catch the thieves.   Choose the best answer for the following sentence: Today, most of ___________ world’s habitats are changing faster than most spe-cies can evolve, or adapt to such changes.   Choose the best answer for the following sentence: Remember me _____________ your parents.   Choose the best answer for the following sentence: If he _________ his work yesterday, he __________ free today.   Choose the best answer for the following sentence: John ______________ for London three years ago.   Choose the best answer for the following sentence: Meat can be stored for several months in a home ______________ . Choose the best answer for the following sentence: Look! That man _________ your bicycle! Choose the best answer for the following sentence:  Water polo is played in __________ pool 1.8 meters deep.   Choose the best answer for the following sentence: A skilful photographer _______________ me with the development of summer films for two weeks, but we ________________ only half of them.   Choose the best answer for the following sentence: “It’s beginning to rain.” ''___________, we won’t be able to finish the ball game.”   Choose the best answer for the following sentence: I'm full of ________________ the Vietnamese footballers when they successfully won the match with the Thai team. Choose the best answer for the following sentence: They'd like to spend the weekend at ________________________.  

Thành viên đã làm bài (132)
quang-dat rubyn thu-phan ThanhThuyNguyen kim-phuong tuan123dau linhchi pham-quynh haphuong3005 quynhnhuhareem hoai-bao nguyen-hoang-uyen-phuong trantramy pe-hat-tieu quangcam conan-doly toc-den babyno4bg le-khanh-linh huongdang331 quymotsun nguyenTrang99 thanhgiau oanh-pham khong-co toquyen163 hannah-cao dang-hoai-han Mtien12 hong-ngoc-quy ngoc-do NguyenHaVi99 Linh98 TramNguyen5 hoangthuan nhumai1204 tc1238 thanh-thao hanhbinhminh ky-duyen-huynh-son KieuNhi rachel quynh-nguyen hoa-huynh hanh2j myhanh2j huyentrinh yuki-huong ngoc-cam chu-phuong mydarling2510 NguyenThuThuy12a9 trung234 ta-tuan amyhuynh tran-long blockbuster98 nhanlebacninh phannhungocbp Hieuhero bui-quoc-bao gsprox Nga17021998 Tiểu Phong phuonq-zee dubathtutohaha mets-to hoanglinh1804 diemquynh79 congchuameo9712 giang-thanh tkhuyen98 huy-dao-van suongngok nguyenthikimthoa26031991 htram bingoBABY1999 JadelynnAniton vxxanh nguyenthanhtruc rhino nhu-nhu hoan-shine vivi1225 khanhchisone katana91 Vule123 vtkngan562 thangfutu1 zenny huyenho246 zehel96 minh9909 huynh-phuong-anh quan8101998 hienanh tuyenpham HaiBinh nguyen-thai thuyvii xuan-ninh-ngo chiec-la-co-don uyen_sanji hbchaau viet-cuong thai-truong cobesunrang98 saphia97 heaven quynhmaiss ngocsonexol ntp1998 hocsinh8 anh-thu chii-quynh my-sunshine leoleo bathanh1 ngocthuy9x datxuan buffaloislovely Nhuquynhpq rhosser vinhbarbarous van-anh phuong-ott son2face ga-con-lon-ton ShiinaYuuta rongdenbay thanh-ha-tran le-thi-thanh-luom

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.722
Thành viên mới nhất xau-trai