Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: They _________________ since they ____________________ school.   Choose the best answer for the following sentence: He refused to give up work; ____________ , he’d won a million pounds. Choose the best answer for the following sentence: The eagle ____________ higher and higher in the sky.   Choose the best answer for the following sentence: Hundreds of books in the library lie ___________ gathering dust, and most of them remain ungrouped. Choose the best answer for the following sentence: If you _________ salt on ice, it _________.   Choose the best answer for the following sentence: “It's really raining.” “Yes. If the weather ___________, we’ll have to camp somewhere else.”   Choose the best answer for the following sentence:  _________________ players are not allowed to interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball.   Choose the best answer for the following sentence: If you're the ____________ and everybody thinks you'll win, how does anybody be against you?   Choose the best answer for the following sentence: The car was easy to recognize so it wasn't ______________ difficult for the police to catch the thieves.   Choose the best answer for the following sentence: Today, most of ___________ world’s habitats are changing faster than most spe-cies can evolve, or adapt to such changes.   Choose the best answer for the following sentence: Remember me _____________ your parents.   Choose the best answer for the following sentence: If he _________ his work yesterday, he __________ free today.   Choose the best answer for the following sentence: John ______________ for London three years ago.   Choose the best answer for the following sentence: Meat can be stored for several months in a home ______________ . Choose the best answer for the following sentence: Look! That man _________ your bicycle! Choose the best answer for the following sentence:  Water polo is played in __________ pool 1.8 meters deep.   Choose the best answer for the following sentence: A skilful photographer _______________ me with the development of summer films for two weeks, but we ________________ only half of them.   Choose the best answer for the following sentence: “It’s beginning to rain.” ''___________, we won’t be able to finish the ball game.”   Choose the best answer for the following sentence: I'm full of ________________ the Vietnamese footballers when they successfully won the match with the Thai team. Choose the best answer for the following sentence: They'd like to spend the weekend at ________________________.  

Thành viên đã làm bài (196)
kim-phuong 1972655336309206 quynhnhuhareem rubyn haphuong3005 1892168551100134 linhchi tuan123dau pipun312 Thanhdjen hoai-bao trantramy conan-doly phung-lam babyno4bg 1950293481900097 quangcam quang-dat 526187381057234 nguyen-hoang-uyen-phuong le-khanh-linh toc-den ThanhThuyNguyen pe-hat-tieu thu-phan pham-quynh 1918327645154712 351954108565101 1148476351954106 Mtien12 quang29 quymotsun dang-hoai-han huongdang331 toquyen163 hannah-cao khong-co oanh-pham minh-anh-nguyen minhthu26041999 335868060210675 943234925835048 nguyenTrang99 891368431038251 tram-ha thanhgiau Quynhlinh bulb Linh98 TramNguyen5 ngoc-do duong-hoa-huong NguyenHaVi99 dang-quoc-dung 104583805165996504526 hong-ngoc-quy hanhbinhminh tc1238 ydeo thanh-hang thanh-thao nhumai1204 hoangthuan KieuNhi truong-huynh-duc ky-duyen-huynh-son 528664474147287 ngoc-van piika-chu 107409374586221101380 hoa-huynh rachel 1740453289582544 quynh-nguyen no-name huyentrinh yuki-huong myhanh2j hanh2j ngoc-cam 476899922694295 chu-phuong mydarling2510 NguyenThuThuy12a9 trung234 ta-tuan 836293273220113 tran-long amyhuynh Hieuhero bui-quoc-bao myvien12a7 thanhduy1409 kim-ngan blockbuster98 nhanlebacninh phannhungocbp gsprox Tiểu Phong Nga17021998 dubathtutohaha glorious-nguyen phuonq-zee diemquynh79 mets-to 107029117067609684679 hoanglinh1804 NCTTCN congchuameo9712 Nguyenthihuyen171192 giang-thanh huy-dao-van nguyenquangphi suongngok tkhuyen98 croyalvey htram nguyenthikimthoa26031991 thuy-hoang ngocanh_123 vivi1225 hoan-shine bingoBABY1999 hienanh khanhchisone thuyvii duymnsd chiec-la-co-don thangfutu1 xuan-ninh-ngo nhu-nhu tuyenpham rhino Hirumi chuc-pham vtkngan562 Vule123 HaiBinh dang-yen-nhi quan8101998 nguyen-thai zenny zehel96 huynh-phuong-anh vxxanh JadelynnAniton katana91 huyenho246 minh9909 Baongoc1805 nguyenthanhtruc quanglinhpham 319280151830208 nguyenthuyvann121020 bao-minh anh-ngoc phuong-nguyen nhuydethuong hoang-nhii phuongtran123 cobesunrang98 uyen_sanji hbchaau chii-quynh viet-cuong thai-truong bathanh1 leoleo my-sunshine anh-thu ngocthuy9x hocsinh8 ntp1998 saphia97 heaven quynhmaiss ngocsonexol 135911147176180 2019489241604818 datxuan 486368588386685 rhosser vinhbarbarous Nhuquynhpq menle buffaloislovely phuong-ott le-thi-thanh-luom ShiinaYuuta van-anh rongdenbay son2face kinkinnkinki thanh-ha-tran ga-con-lon-ton noi-com-dien
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 187.067
Thành viên mới nhất 114330344461969160356
Thành viên VIP mới nhất pham-vuVIP