tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: They _________________ since they ____________________ school.   Choose the best answer for the following sentence: He refused to give up work; ____________ , he’d won a million pounds. Choose the best answer for the following sentence: The eagle ____________ higher and higher in the sky.   Choose the best answer for the following sentence: Hundreds of books in the library lie ___________ gathering dust, and most of them remain ungrouped. Choose the best answer for the following sentence: If you _________ salt on ice, it _________.   Choose the best answer for the following sentence: “It's really raining.” “Yes. If the weather ___________, we’ll have to camp somewhere else.”   Choose the best answer for the following sentence:  _________________ players are not allowed to interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball.   Choose the best answer for the following sentence: If you're the ____________ and everybody thinks you'll win, how does anybody be against you?   Choose the best answer for the following sentence: The car was easy to recognize so it wasn't ______________ difficult for the police to catch the thieves.   Choose the best answer for the following sentence: Today, most of ___________ world’s habitats are changing faster than most spe-cies can evolve, or adapt to such changes.   Choose the best answer for the following sentence: Remember me _____________ your parents.   Choose the best answer for the following sentence: If he _________ his work yesterday, he __________ free today.   Choose the best answer for the following sentence: John ______________ for London three years ago.   Choose the best answer for the following sentence: Meat can be stored for several months in a home ______________ . Choose the best answer for the following sentence: Look! That man _________ your bicycle! Choose the best answer for the following sentence:  Water polo is played in __________ pool 1.8 meters deep.   Choose the best answer for the following sentence: A skilful photographer _______________ me with the development of summer films for two weeks, but we ________________ only half of them.   Choose the best answer for the following sentence: “It’s beginning to rain.” ''___________, we won’t be able to finish the ball game.”   Choose the best answer for the following sentence: I'm full of ________________ the Vietnamese footballers when they successfully won the match with the Thai team. Choose the best answer for the following sentence: They'd like to spend the weekend at ________________________.  

Thành viên đã làm bài (154)
kim-phuong quynhnhuhareem ThanhThuyNguyen tuan123dau linhchi pham-quynh haphuong3005 pipun312 Thanhdjen toc-den hoai-bao thu-phan quang-dat conan-doly pe-hat-tieu trantramy babyno4bg rubyn phung-lam quangcam le-khanh-linh nguyen-hoang-uyen-phuong huongdang331 thanhgiau quymotsun Mtien12 toquyen163 dang-hoai-han minhthu26041999 minh-anh-nguyen nguyenTrang99 oanh-pham hannah-cao khong-co ngoc-do TramNguyen5 Linh98 dang-quoc-dung NguyenHaVi99 hong-ngoc-quy duong-hoa-huong hoangthuan tc1238 nhumai1204 thanh-thao ydeo thanh-hang hanhbinhminh ky-duyen-huynh-son KieuNhi rachel quynh-nguyen hoa-huynh no-name huyentrinh yuki-huong myhanh2j hanh2j ngoc-cam mydarling2510 chu-phuong amyhuynh tran-long ta-tuan NguyenThuThuy12a9 trung234 Hieuhero phannhungocbp nhanlebacninh myvien12a7 bui-quoc-bao blockbuster98 Nga17021998 glorious-nguyen hoanglinh1804 congchuameo9712 diemquynh79 mets-to phuonq-zee dubathtutohaha Tiểu Phong gsprox giang-thanh suongngok tkhuyen98 huy-dao-van croyalvey thuy-hoang nguyenthikimthoa26031991 htram Baongoc1805 duymnsd hoan-shine vivi1225 rhino nguyenthanhtruc JadelynnAniton thangfutu1 nhu-nhu bingoBABY1999 katana91 vxxanh vtkngan562 khanhchisone huyenho246 HaiBinh huynh-phuong-anh zenny hienanh chiec-la-co-don xuan-ninh-ngo tuyenpham quan8101998 nguyen-thai minh9909 zehel96 Vule123 thuyvii leoleo viet-cuong ngocsonexol bathanh1 quynhmaiss thai-truong heaven anh-ngoc hoang-nhii bao-minh phuongtran123 cobesunrang98 saphia97 chii-quynh hbchaau hocsinh8 uyen_sanji anh-thu nhuydethuong my-sunshine ntp1998 ngocthuy9x Nhuquynhpq rhosser buffaloislovely datxuan menle vinhbarbarous van-anh rongdenbay ShiinaYuuta thanh-ha-tran phuong-ott le-thi-thanh-luom son2face ga-con-lon-ton

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 119.035
Thành viên mới nhất hieu-tran-minh