Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: “Thank you for your help.” “ ___________ want more information, call again tomorrow.” Choose the best answer for the following sentence: It is ___________ that about 700 deer have been killed in the last few years due to the their horns.   Choose the best answer for the following sentence: I have never taken part in any water sports ______________ I cannot swim.   Choose the best answer for the following sentence: He __________ all that money, so he could save some.   Choose the best answer for the following sentence: I was ____________ the impression that I had paid you ___________ the work you did ____________ me. Choose the best answer for the following sentence: Most of the rooms in the hotel _______________ air-conditioning.   Choose the best answer for the following sentence: Regular exercise has a direct ______________ on fitness and health.   Choose the best answer for the following sentence: The fire ________________ by lightning.   Choose the best answer for the following sentence: The good news ___________ that we are getting the budget deficit ___________ control.   Choose the best answer for the following sentence: The car ______________ by Karen. The keys are still on the table.   Choose the best answer for the following sentence: This exercise may __________ with a pencil.   Choose the best answer for the following sentence: I wonder why _____________ the worse I seem to feel. Choose the best answer for the following sentence: The turtle __________________ of Arizona.   Choose the best answer for the following sentence: If the car ___________ larger, we would have bought it. Choose the best answer for the following sentence: She was too busy _____________ her new dress. Choose the best answer for the following sentence: I am thankful _________ him ___________ his advice.   Choose the best answer for the following sentence:  Minor ________________ occur when a player impedes or otherwise prevents the free movement of an opponent including swimming on the opponent’s shoulders, back or legs.   Choose the best answer for the following sentence: It must _____________ without delay. Choose the best answer for the following sentence: I _____________ the contract unless you ___________ to it. Choose the best answer for the following sentence:  I _________________ in Hanoi before I moved to Ho Chi Minh City.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.127
Thành viên mới nhất nguyen-phu-vinh
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn