Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: excellent           gymnastics              stadium               restaurant Choose a word that has different stress pattern: across                 simply                 common                 brother Choose a word that has different stress pattern: artistic                  scientist               historian                    suggestion Choose a word that has different stress pattern: history             depression                invention                completely Choose a word that has different stress pattern: cultivate          machine           terminate           operate Choose a word that has different stress pattern: territory                          technology                        eliminate                         inhabitant Choose a word that has different stress pattern: sympathetic               significant             ability                unnatural  Choose a word that has different stress pattern: discourage                     pesticide                     insurance                       equipment Choose a word that has different stress pattern: businessman                geography                       interpreter                    appropriate Choose a word that has different stress pattern: enjoyable            enthusiasm                intelligent             territory Choose a word that has different stress pattern: optimistic                       pessimistic                      population                       difficulty Choose a word that has different stress pattern: agriculture                development                         professional                      unfortunate Choose a word that has different stress pattern: accelerate               philosophy                centenarian                   enthusiast Choose a word that has different stress pattern: reduce                         leopard                          depend                         bamboo Choose a word that has different stress pattern: obvious              probably                finally                   approaching Choose a word that has different stress pattern: allocation           locality            respectfully           successfully Choose a word that has different stress pattern: conversation            potentially            identify             magnificent Choose a word that has different stress pattern: fiction             office                machine                  expert Choose a word that has different stress pattern: different                      carefully                     holiday                  reviewer Choose a word that has different stress pattern: camera                   computer                vegetable                everything Choose a word that has different stress pattern: advice               relate                  during                  forget Choose a word that has different stress pattern: gratitude         acquaintance                 apartment                 appreciate Choose a word that has different stress pattern: economic              experience               entertainment               introduction Choose a word that has different stress pattern: loyalty                floppy                   embrace                childish Choose a word that has different stress pattern: favorable           talkative         successful           beautiful Choose a word that has different stress pattern: solidarity                    energetic                     excellently                     combination Choose a word that has different stress pattern: primary                favourite                   effective                 organise  Choose a word that has different stress pattern: accessible           accountancy             alternative           reasonable Choose a word that has different stress pattern: edible            classify              terrify            solidify Choose a word that has different stress pattern: threaten               appear                 modern                 instance Choose a word that has different stress pattern: confident                        invention                     citizen                      predict Choose a word that has different stress pattern: language                        improve                              ideal                            include Choose a word that has different stress pattern: express               effort                 office                 comment Choose a word that has different stress pattern: fashionable                 marvellously                      eternally               enterprises Choose a word that has different stress pattern: resentful                  supportive                illustrate                respectful Choose a word that has different stress pattern: brighten            loyalty              donation               wounded Choose a word that has different stress pattern: delicate            promotion               volcanic                 resources Choose a word that has different stress pattern: untrustworthy                military                  particular                  significant Choose a word that has different stress pattern: superman           synthetic              rotate             professor Choose a word that has different stress pattern: children                       subject                            certain                     divide

Thành viên đã làm bài (2)
bichngan 1958257841154473
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.275
Thành viên mới nhất nguyen-ho-trong-an
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn