Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: biologist               generally              responsible               security Choose a word that has different stress pattern: sufficient           deficient           ancient           efficient Choose a word that has different stress pattern: ethnic               enjoy                 legal                   measure Choose a word that has different stress pattern: conflicting                   atmosphere                   develop                       pollution  Choose a word that has different stress pattern: administrative                     agricultural                     undergraduate                      disadvantages Choose a word that has different stress pattern: schedule               report               promise                 orbit Choose a word that has different stress pattern: decisive                  maximum                  experience                 appointment Choose a word that has different stress pattern: valuable               astonishment                    machinery                 formality Choose a word that has different stress pattern: eucalyptus               expedition                 scientific                   territory Choose a word that has different stress pattern: tragedy                             effective                               history                      nursery Choose a word that has different stress pattern: attractiveness                traditional                 generation                American Choose a word that has different stress pattern: petroleum                          scientific                          expedition                    pessimistic Choose a word that has different stress pattern: communist                 enterprise                   introduce                pesticide  Choose a word that has different stress pattern: educational                  opportunity                   examination                 sociology Choose a word that has different stress pattern: population             connectional                 associate                  relationship Choose a word that has different stress pattern: enthusiast                        successfully                       competitor                      participation Choose a word that has different stress pattern: empty          exhaust             plowing             product Choose a word that has different stress pattern: ancient            edible         visual            delicious Choose a word that has different stress pattern: disease             people              upset              upstairs Choose a word that has different stress pattern: beloved             decision             motorbike             proficient

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.452
Thành viên mới nhất 117278706546847195305
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn