Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: equipment          terminal               important              possession Choose a word that has different stress pattern: effectiveness               associate                curriculum               kindergarten  Choose a word that has different stress pattern: parallel                 dependent                educate                 primary Choose a word that has different stress pattern: multiply                 inflation                  argument                  intimate Choose a word that has different stress pattern: issue              martyr               cosy              affect Choose a word that has different stress pattern: supportive                leftovers                   confidence                    hospital Choose a word that has different stress pattern: accompany                  category                  interviewer                  fascinating Choose a word that has different stress pattern: referee                  gymnastics                  equipment                  Olympic Choose a word that has different stress pattern: patter                  spirit                 announce             survery Choose a word that has different stress pattern: ambulance        another            government                institute Choose a word that has different stress pattern: economy               experience                 relationship                 renovation Choose a word that has different stress pattern: household                 maintain                    workforce                 follow Choose a word that has different stress pattern: entertainment                        information                        difficulty                      understanding Choose a word that has different stress pattern: resentful                 politics               position                 decisive Choose a word that has different stress pattern: airport                   schoolyard                   approach                    social Choose a word that has different stress pattern: capacity            language            dangerous               courage Choose a word that has different stress pattern: desert                     camel                   gazelle                 jackal Choose a word that has different stress pattern: common               exam                degree                 prepare Choose a word that has different stress pattern: applicant              scenery                permission              journalist Choose a word that has different stress pattern: robot                       upper                        surprise                         infant

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.342
Thành viên mới nhất tien-ct
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn