Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: witness                               delay                                 extreme                                improve Choose a word that has different stress pattern: establish                          endanger                       protection                         volunteer Choose a word that has different stress pattern: islander              illegal                 subsequent                     government Choose a word that has different stress pattern: particular                        photocopy                          enthusiasm                        economy Choose a word that has different stress pattern: universal               activity                minority             enthusiasm Choose a word that has different stress pattern: magazine                  engineer                  government                  entertain Choose a word that has different stress pattern: altogether            amphibian            historical            psychology Choose a word that has different stress pattern: primitive           particular               continuous            connected Choose a word that has different stress pattern: authority           calculation             exceptional              photographer Choose a word that has different stress pattern: company            official               Australia            encounter Choose a word that has different stress pattern: affect              idol             sneaky             cosy Choose a word that has different stress pattern: harvest                circumstances                    produce                      ceremony Choose a word that has different stress pattern: Jupiter                    influence                    factory                       efficient Choose a word that has different stress pattern: physical               achievement                government                 national Choose a word that has different stress pattern: labour                 future                  device                    modern Choose a word that has different stress pattern: robot                expect                        burden                           instance Choose a word that has different stress pattern: overwhelming                                participant                                facility                                 development Choose a word that has different stress pattern: temperature           decorator              calculator             individual Choose a word that has different stress pattern: captain            explain            favor            tourist Choose a word that has different stress pattern: international                         agricultural                       sociology                        examination

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.848
Thành viên mới nhất hien
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP