Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: college                            butter                        quarter                         supply Choose a word that has different stress pattern: collection            disaster            musical            production Choose a word that has different stress pattern: forest           resource           threaten           reason Choose a word that has different stress pattern: document           develop           opponent             astonish Choose a word that has different stress pattern: Internet              radio             explain           television Choose a word that has different stress pattern: consider             similar               actually             carefully Choose a word that has different stress pattern: answer            correct            promote           tonight Choose a word that has different stress pattern: nonsense                          temper                              contact                              deny Choose a word that has different stress pattern:  install                           attract                           approach                        kidding   Choose a word that has different stress pattern: gorilla                 acacia                  contribute                 maximum Choose a word that has different stress pattern: general              applicant                usually                October Choose a word that has different stress pattern: situation                 appropriate                     informality                  entertainment Choose a word that has different stress pattern: separate                  parallel                    national                     statistic Choose a word that has different stress pattern: mischievous                 solution                   obedient                  important Choose a word that has different stress pattern: original                   electronic                   entertainment                    institution Choose a word that has different stress pattern: problem               enjoy                decide                 result Choose a word that has different stress pattern: different               terrorist                 contrary                  domestic Choose a word that has different stress pattern: family                          medical                        society                         natural Choose a word that has different stress pattern: decision          reference          refusal               important Choose a word that has different stress pattern: original                 photographer                 information               believable

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.134
Thành viên mới nhất quyetamdodaihoc
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn