Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: technical                 advertise                 candidate                consider Choose a word that has different stress pattern: stagnant               wholesale                   submit                labour Choose a word that has different stress pattern: capacity               mechanical                 receptionist                 electrician Choose a word that has different stress pattern: aborigine                       geographical                        undergraduate                        parallelism Choose a word that has different stress pattern: corporation                electronic              responsibility              electricity Choose a word that has different stress pattern:  income               response                marriage              Indian Choose a word that has different stress pattern: combination              illustration                comprehension               origin Choose a word that has different stress pattern: tearaway                physical                  computer               paragraph Choose a word that has different stress pattern: dissolve                 expand                 guideline                  reform Choose a word that has different stress pattern: gorilla                             condition                           valuable                          survival Choose a word that has different stress pattern: explanatory                    introductory                        archeology                       similarity Choose a word that has different stress pattern: generally                secondary                 education                 specialize Choose a word that has different stress pattern: equal                       survey                        contain                          special Choose a word that has different stress pattern: research            ability           companion            understand Choose a word that has different stress pattern: hotel                          appointment                      develop                         tertiary Choose a word that has different stress pattern: mutual          activity             organize             gratitude Choose a word that has different stress pattern: environment              evaluation             eradicate                experience Choose a word that has different stress pattern: effective                    informal                  dependent                 kangaroo Choose a word that has different stress pattern: imagine                    important                     example                  wonderful Choose a word that has different stress pattern: eternal                  terrorist                  contribute                  volcano

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.028
Thành viên mới nhất truong-thi-my-hanh
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn