Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: production               consumer                  domestic                 business Choose a word that has different stress pattern: initiate              opinion                  commitment                national Choose a word that has different stress pattern: problem                minute                  suppose                   dinner Choose a word that has different stress pattern: basic          commerce              profit            structure Choose a word that has different stress pattern: grateful           moment               public              reveal Choose a word that has different stress pattern: nature             plenty                resign             season Choose a word that has different stress pattern:  mathematics             engineering               scientific               laboratory Choose a word that has different stress pattern: aerial                 cactus                  explore                     rainfall Choose a word that has different stress pattern: believe               attempt                    garbage                   discuss Choose a word that has different stress pattern: territory               Australia                  geography                society Choose a word that has different stress pattern: package            customer               supervisor             accountant Choose a word that has different stress pattern: conversation                      generally                    information                   situation Choose a word that has different stress pattern: enlightenment                          recognition                             comparison                          education Choose a word that has different stress pattern: harvest            circumstances              produce              ceremony Choose a word that has different stress pattern: hamburger                  substantial                        determine                    prediction Choose a word that has different stress pattern: baseball               question           stubborn         suppose Choose a word that has different stress pattern: secondary              marvellously                      kindergarten                  diagnostic Choose a word that has different stress pattern: obvious                       impolite                        compliment                          maximum Choose a word that has different stress pattern: before            arrive             imply              countless Choose a word that has different stress pattern: origin                 admittance               regional                 government

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn