Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: penalty         personal             position             powerful Choose a word that has different stress pattern: experience              technology                environment                  optimistic Choose a word that has different stress pattern: accurate           customer               computer                exercise Choose a word that has different stress pattern: emergency                                vulnerable                           activity                            initiative Choose a word that has different stress pattern: benefit              valuable                 community                 different Choose a word that has different stress pattern: grapefruit           orange               release               pumpkin Choose a word that has different stress pattern: qualification            disappointedly               responsibility               recommendation Choose a word that has different stress pattern:  embrace              affect               brighten               protect Choose a word that has different stress pattern: veterinary              consequently             application               difficulty Choose a word that has different stress pattern: agree           garden            propose             supply Choose a word that has different stress pattern: partnership                  contractual                   romantic                  appearance Choose a word that has different stress pattern: major           minor             passage             reflect Choose a word that has different stress pattern: exchange                retail                 submit                   success Choose a word that has different stress pattern:  acquaintance               embarrassing               co-operate               helicopter Choose a word that has different stress pattern: volunteer                 gratitude                betterment                sympathy Choose a word that has different stress pattern: applicant                               maximum                             important                         lecturer                                                                                                                              Choose a word that has different stress pattern: verbal                   suppose                   even                     either Choose a word that has different stress pattern: deviationist                  inactivity                   sociology                 industrialize Choose a word that has different stress pattern: hospital              inflation              policy                  constantly Choose a word that has different stress pattern: agricultural                 economical                 opportunity                  civilization

Thành viên đã làm bài (2)
vvbluebellvv 141540959933208
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.465
Thành viên mới nhất 455559641566386
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn