Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: facilitate             volume            expensive               significant Choose a word that has different stress pattern: expensive                 afternoon                  together               description Choose a word that has different stress pattern: begin           mountain           kingdom           passage Choose a word that has different stress pattern: swallow                    subject                     digest                    enough Choose a word that has different stress pattern: optimist                  confident                     medical                   experience Choose a word that has different stress pattern: against            coffee            message              spoonful Choose a word that has different stress pattern: fiction               poem                  index                  cartoon Choose a word that has different stress pattern: eradicate                  inhabitant                  curriculum                 optimistic Choose a word that has different stress pattern: imaginary                        unification                        preliminary                     preparatory Choose a word that has different stress pattern: knowledge                     forever                   journey                   action Choose a word that has different stress pattern: household                  secure                  pressure                   active Choose a word that has different stress pattern: application                 certificate                  biology                security Choose a word that has different stress pattern: associate            operate              integrate             recognize Choose a word that has different stress pattern: apologise                   photography                    inhabitant                  optimistic Choose a word that has different stress pattern: almost         solar           statement               annoy Choose a word that has different stress pattern: addition                 discipline                 misbehave                   interpret Choose a word that has different stress pattern: agency                shortcoming                  confident                   employment Choose a word that has different stress pattern: towards                verbal                   waiter                   passport Choose a word that has different stress pattern: experience                 certificate                interviewer                enthusiasm Choose a word that has different stress pattern: accuracy            individual              recreation           independence

Thành viên đã làm bài (3)
vvbluebellvv 100999058230918001782 141540959933208
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.626
Thành viên mới nhất 103061020898517105843
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn