Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: intransitive               adventurous                   competitive                   horizontal Choose a word that has different stress pattern: obligatory                 geographical                 international                  undergraduate Choose a word that has different stress pattern: committee               hesitate                attainment                 potential  Choose a word that has different stress pattern: never                follow                    pilot                     reply Choose a word that has different stress pattern: village             begin                 column                  pity Choose a word that has different stress pattern:   Choose a word that has different stress pattern: goalie                    advanced                    above                   depend Choose a word that has different stress pattern:  cottage            landscape             village               casino Choose a word that has different stress pattern: attractive              correspond                opinion                envelope Choose a word that has different stress pattern: acquire          direct               member             result Choose a word that has different stress pattern: communicate                     expectancy                      disadvantage                    security Choose a word that has different stress pattern: possible                university               secondary                suitable Choose a word that has different stress pattern: expand                    require                   attract                  argue Choose a word that has different stress pattern: figure               limit                method                 control Choose a word that has different stress pattern: movement                  distant                 resource               movie Choose a word that has different stress pattern: prediction            judgment            intelligent            compulsion Choose a word that has different stress pattern: incredible                 humidity                     accuse                    definition Choose a word that has different stress pattern: attention                religion                forestry                 official Choose a word that has different stress pattern: currency                         economy                           commercial                           objective Choose a word that has different stress pattern: reserve                 podium                 justice                  rainfall

Thành viên đã làm bài (2)
354920454957177 vvbluebellvv
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.031
Thành viên mới nhất 117104853909359102561
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn